To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership

ALM Conference

3 November 2022

Back to event archive
ALM Conference

ALM in het Nieuwe Pensioenstelsel

Nederland maakt zich op voor de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Een ingrijpende wijziging die ook het werkgebied van ALM raakt. In dit ALM-congres kijken we vanuit meerdere invalshoeken naar de implicaties van het nieuwe pensioenstelsel op ALM. Thema’s als toenemende levensverwachting, vitaliteit en trends in de verschillende pensioenpijlers passeren als eerste de revue. Vanuit deze bredere maatschappelijke ontwikkelingen zoomen we in op de vraag hoe ALM er in de praktijk uit kan gaan zien: van het meten van risicopreferenties tot de vertaling daarvan tot een concrete beleggingsmix, en wat de mogelijkheden zijn voor verzekeraars in het nieuwe stelsel. Naast de lange termijn implicaties besteden we tot slot aandacht aan de actualiteit: hoe om te gaan met rente- en inflatierisico en wat zijn de economische vooruitzichten voor de komende jaren in de transitie?

Sprekers:

 

Location

The conference will be held in Nemo Science Museum, Amsterdam.

 

Agenda

 • 09.00 Ontvangst
 • 09:30 Opening door dagvoorzitter Martijn Vos, ORTEC Finance
 • 09.45 Jolanda Lindenberg & David van Bodegom, Leyden Academy, Goed pensioen: geld, gezondheid en geluk?
 • 10.30 Onno Steenbeek, Erasmus Universiteit en APG, De transitie: Internationale trends en lessen voor Nederland
 • 11.15 Pauze
 • 11.45 Agnes Joseph, Achmea, Risicohouding en de nutsfunctie
 • 12.15 Gosse Alserda, Aegon AM, De lifecycle puzzel: Goed slapen of goed pensioen?
 • 12.45 Discussie met stellingen over het nieuwe ALM-proces met Agnes Joseph en Gosse Alserda
 • 12.55 Lunch
 • 13.55 Panel o.l.v. Roel Mehlkopf: In gesprek met vooruitstrevende asset owners over bestuurlijke dilemma’s
  • Daan Muusers, pensioenbestuurder FNV
  • Reiniera van der Feltz, uitvoerend bestuurder SBZ Pensioen
  • Anita Joosten, directeur beleggingen en uitvoerend bestuurder Philips Pensioenfonds
 • 14.25 Jeffrey Hennen. Oliver Wyman, De rooskleurige toekomst van verzekeraars in het nieuwe pensioenstelstel
 • 14.55 Pauze
 • 15.25 Jens van Egmond, BlackRock, LDI is dood, lang leve LDI?
 • 15.55 Carsten Brzeski, ING, Eindelijk naar de nieuwe normaliteit? Economische vooruitzichten 2023.
 • 16.40 Afsluiting dagvoorzitter
 • 16.45 Netwerk borrel
 • 18.00 Einde programma

 

Prices

Members €150
Candidates and members of AG-AI €300
Non-members €450

 

Professional Learning Credits

 

Registration closed on 1 November 2022 at 16:00
Subscribe to our newsletter