Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership

Het nieuwe pensioencontract

25 May 2021

Back to event archive
Het nieuwe pensioencontract

De tweede kamerverkiezingen zijn net achter de rug en er wordt druk ge(in)formeerd. Corona houdt ons nog altijd in de greep. Voor Nederlandse pensioenfondsen gaat de meeste aandacht uit naar iets totaal anders: het nieuwe pensioencontract. Tientallen jaren is gesproken over deze majeure verandering. En hoewel nog niet alles definitief vastligt zijn de contouren nu wel helder.

Een paar pensioenfondsen hebben al wat keuzes gemaakt, maar voor de meeste is nog veel onzeker en daarmee ook nog veel mogelijk. De ALM-commissie van CFA Society VBA Netherlands nodigt u graag uit voor een webinar op dinsdag 25 mei waarin we een aantal interessante sprekers vragen concreet in te gaan op de belangrijke deelonderwerpen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Registration closed on 24 May 2021 at 16:00
Subscribe to our newsletter