Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership

Klimaatverandering en Strategische Asset Allocatie

14 December 2021

Back to event archive
Klimaatverandering en Strategische Asset Allocatie

Het financiële belang van klimaatrisico’s en -kansen neemt toe. Aan de ene kant toonde het IPCC-rapport van de zomer aan dat de klimaatverandering sneller gaat dan verwacht. Aan de andere kant blijft klimaatactie achter. Uitgestelde actie vergroot de fysieke risico's van klimaatverandering en een vertraagde en snellere transitie kan leiden tot meer verstoringen (bijv. stranded assets). Daar komt nog bij dat er enorm veel investeringen nodig zijn om de transitie naar een groene economie te maken.
Er is veel onderzoek gedaan naar de impact van klimaatverandering binnen beleggingscategorieën. Het percentage van het vermogen dat duurzaam wordt belegd, neemt snel toe. Er is minder onderzoek gedaan naar de impact van klimaatverandering op macrovariabelen als inflatie, rentetarieven en bbp. Klimaatrisico verschilt van regio tot regio en kan mogelijk van invloed zijn op verschillende activaklassen en hoe die slim te combineren.
 

Programma


15:00 -15:10 Introductie
Het financieel belang van klimaatrisico’s & klimaatkansen - Dennis van der Putten, Actiam
DEEL 1: Macro en economische omgeving
15:10 - 15:25 De gevolgen van klimaatverandering op kapitaalmarktaannamen - Lukas Daalder, Blackrock (Slides)
15:25 - 15:40 De impact van carbon pricing - Gertjan Medendorp, Aegon (Slides)
15:40 - 15:55 Pauze
DEEL 2: Tools
15:55 - 16:10 Klimaatscenario’s: geen ontkomen aan - Reinout van Tuyll van Serooskerken, Achmea (Slides)
16:10 - 16:25 Hoe om te gaan met scenario analyse? Een praktisch voorbeeld van een SAA analysis - Tessa Kuijl, Ortec Finance (Slides)
DEEL 3: Voorbeelden van implementatie
16:25 - 16:40 Klimaatverandering in de SAA van een Mix Fund - Remko Foss, Actiam (Slides)
16:40 - 16:55 Klimaatverandering in een LDI-fonds - Karin Pasha, Cardano (Slides)
16:55 - 17:05 Afsluiting: Eric Mathijssen, Cardano

 

Location and time

This event will be online. 14 december, 15:00.

Professional Learning Credits

Registration closed on 12 December 2021 at 14:00
Subscribe to our newsletter