Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership

Webinar: Dutch Housing Market

7 September 2021

Back to event archive
Webinar: Dutch Housing Market

Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van vastgoed en de Nederlandse woningmarkt wordt er een cyclus georganiseerd van een drietal Webinars waarin de ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken worden belicht.


De  insteek van de eerste sessie is “De Nederlandse woningmarkt in vogelvlucht”. Het doel is om middels een helikopterview inzicht te geven in de Nederlandse woningmarkt. 


Tijdens het Webinar zal prof. dr. Johan Conijn nader ingaan op de dynamiek van de drie segmenten (koop, vrije sector huur en sociale huur) en de rol die grote partijen zoals pensioenfondsen en woningcorporaties hierin spelen. 


Johan Conijn is directeur van Finance Ideas waar hij zich als adviseur en onderzoeker richt op de woningmarkt. Verder is hij emeritus hoogleraar Woningmarkt, een leerstoel die hij heeft bekleed aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate, lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank en voorzitter van het Investment Committee van Amvest Residential Core Fund. Eerder was hij onder meer werkzaam bij Ortec Finance en bij het toenmalige Centraal Fonds Volkshuisvesting.
 

Registration closed on 7 September 2021 at 10:00
Subscribe to our newsletter