Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership

Inflation and real estate - a good marriage?

8 December 2022

Back to event archive
Inflation and real estate - a good marriage?

(Event in Dutch)

We organise this event together with IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland).

De inflatie is het afgelopen jaar sterk opgelopen. Zelfs tot een voor Nederland historisch hoog niveau. Aangewakkerd door aanhoudend hoge energieprijzen, maar ook door prijsstijgingen van andere producten zoals voedsel, is de inflatie het afgelopen jaar fors hoger geweest dan vooraf ingeschat. Vastgoed vormt traditioneel gezien een goede hedge voor inflatie. Dit heeft met name te maken met de koppeling tussen huurprijzen en inflatie. Maar met de huidige hoogte van de inflatie is het vaak niet meer reëel om deze koppeling in stand te houden. Wat betekent dit voor het directe rendement als gekeken wordt naar de huuropbrengsten in relatie tot de gestegen kosten? Daarnaast zien we forse renteverhogingen met als doel de inflatie in te dammen. Dit betreft niet alleen de kapitaalmarktrente maar ook de hypotheekrente. Dit betekent dat financieren van vastgoed duurder wordt. En wellicht ook effect heeft op de waarde van het Vastgoed? Wat betekent dit voor de aantrekkelijkheid van vastgoed in de beleggingsmix van (grote) investeerders?

Sprekers zijn (ovb):

  • Roelof Salomons, hoogleraar Economie aan de Rijks Universiteit Groningen (en als adviseur in beleggingscommissies actief)
  • Nils Kok, Professor of Finance, School of Business & Economics at Maastricht University
  • Dick Gort, CEO a.s.r. real estate 

 

Location and time

This event will be held in the Auditorium of Symphony Offices, George Gershwinlaan 22 in Amsterdam and takes place on 8 December from 15.00 until 18.00. Doors open at 14.30.

 

Image credits: Guilhem Vellut

Registration closed on 7 December 2022 at 14:00
Subscribe to our newsletter