Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap

Inflatie en vastgoed - een gelukkig huwelijk?

8 December 2022

Terug naar eventenarchief
Inflatie en vastgoed - een gelukkig huwelijk?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland).

De inflatie is het afgelopen jaar sterk opgelopen. Zelfs tot een voor Nederland historisch hoog niveau. Aangewakkerd door aanhoudend hoge energieprijzen, maar ook door prijsstijgingen van andere producten zoals voedsel, is de inflatie het afgelopen jaar fors hoger geweest dan vooraf ingeschat. Vastgoed vormt traditioneel gezien een goede hedge voor inflatie. Dit heeft met name te maken met de koppeling tussen huurprijzen en inflatie. Maar met de huidige hoogte van de inflatie is het vaak niet meer reëel om deze koppeling in stand te houden. Wat betekent dit voor het directe rendement als gekeken wordt naar de huuropbrengsten in relatie tot de gestegen kosten? Daarnaast zien we forse renteverhogingen met als doel de inflatie in te dammen. Dit betreft niet alleen de kapitaalmarktrente maar ook de hypotheekrente. Dit betekent dat financieren van vastgoed duurder wordt. En wellicht ook effect heeft op de waarde van het Vastgoed? Wat betekent dit voor de aantrekkelijkheid van vastgoed in de beleggingsmix van (grote) investeerders?

Sprekers zijn (ovb):

  • Roelof Salomons, hoogleraar Economie aan de Rijks Universiteit Groningen (en als adviseur in beleggingscommissies actief)
  • Nils Kok, Professor of Finance, School of Business & Economics at Maastricht University
  • Dick Gort, CEO a.s.r. real estate 

 

Location and time

De bjieenkomst wordt gehouden in het Auditorium van Symphony Offices, George Gershwinlaan 22 in Amsterdam op 8 december van 15.00 tot 18.00 uur. De inloop is vanaf 14.30 uur.

 

Image credits: Guilhem Vellut

Inschrijving gesloten op 7 December 2022 om 14:00 uur
Abonneer op onze nieuwsbrief