To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap

Algemene ledenvergadering (ALV) CFA Society Netherlands

27 June 2023

Terug naar aankomende events
Algemene ledenvergadering (ALV) CFA Society Netherlands

Wij nodigen onze leden graag uit voor een algemene ledenvergadering op 27 juni om 17.00 uur.

Graag lichten wij tijdens deze vergadering het jaarplan voor het komende verenigingsjaar toe en vragen wij de vergadering de begroting voor 2023-2024 goed te keuren. We updaten onze leden graag in het bijzonder over ontwikkelingen op het gebied van opleidingen waarvoor we de vergadering ook willen vragen de benodigde reglementen vast te stellen.

Deze ledenvergadering zal online zijn en via Webex plaatsvinden.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter, Melinda Rook RBA
2. Notulen algemene ledenvergadering 26 oktober 2022
3. Recente ontwikkelingen educatie (informerend), Anisa Salomons, bestuurslid
4. Reglement certificeringsmerk CIOP (stempunt), Anne-Marie Munnik RBA, directeur
5. Ontbinding RMFI stichting (stempunt), Anne-Marie Munnik RBA, directeur
6. Toelichting jaarplan 2023-2024 (informerend), Anne-Marie Munnik RBA, directeur 
7. Toelichting en vaststellen begroting 2023-2024 (stempunt), Raphie Hayat, CFA, bestuurslid 
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Countdown

dagen uren minuten seconden
Registration closes 27 June 2023 at 16:59 Registreren

Voor meer informatie neem contact met ons

Abonneer op onze nieuwsbrief