Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap

Algemene ledenvergadering (ALV) CFA Society Netherlands

27 June 2023

Terug naar eventenarchief
Algemene ledenvergadering (ALV) CFA Society Netherlands

Wij nodigen onze leden graag uit voor een algemene ledenvergadering op 27 juni om 17.00 uur.

Graag lichten wij tijdens deze vergadering het jaarplan voor het komende verenigingsjaar toe en vragen wij de vergadering de begroting voor 2023-2024 goed te keuren. We updaten onze leden graag in het bijzonder over ontwikkelingen op het gebied van opleidingen waarvoor we de vergadering ook willen vragen de benodigde reglementen vast te stellen.

Deze ledenvergadering zal online zijn en via Webex plaatsvinden.

Documenten:
Agenda
Notulen ALV 26 oktober 2022
Reglement Certificeringsmerk CIOP
Begroting 2023 - 2024 

Inschrijving gesloten op 27 June 2023 om 16:59 uur
Abonneer op onze nieuwsbrief