To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap

Research/special interest papers

CFA Society Netherlands publiceert jaarlijks een update van de risicostandaarden beleggingen. Dit zijn de aanbevelingen van CFA Society Netherlands met betrekking tot de te hanteren risicoparameters – standaarddeviaties en correlaties – bij het maken van een kwantitatieve risicoanalyse van beleggingscategorieën en beleggingsportefeuilles. Voor de 2022 update is de historische analyse doorgetrokken tot en met 2021. We hebben dit jaar drie nieuwe beleggingscategorieën in onze analyse meegenomen: Euro-inflatiegerelateerde obligaties, wereldwijde staatsleningen en small caps ontwikkelde markten. 

Met dit rapport willen wij als CFA Society Netherlands bijdragen aan een zorgvuldige selectie van beleggingscategorieën en constructie van beleggingsportefeuilles en daarmee aan de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening in Nederland.
 

 


**


In samenwerking met SPO heeft CFA Society Netherlands in september 2015 de eerste editie uitgebracht van het boek Beheren van pensioenvermogen - Praktische handvatten voor moeilijke keuzes aan de bestuurstafel. In dit ‘denkboek’ voor bestuurders beschrijven de verschillende auteurs vanuit hun dagelijkse praktijk de nieuwe wereld van pensioenfondsbestuurders. Het is niet een traditioneel lesboek: aan de hand van dit boek weet een bestuurder wat hem of haar te doen staat, niet wat hij of zij allemaal moet weten. Het boek geeft aan de hand van concrete cases inzicht hoe tegen bepaalde zaken kan worden aangekeken. Het pakt die problemen/uitdagingen op die ertoe doen voor een pensioenfondsbestuurder.


De tweede herziende druk is in april 2018 uitgekomen en kunt u hier downloaden
 

Abonneer op onze nieuwsbrief