To know is to grow | CFA Society VBA Netherlands
Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap

Research/special interest papers

Het rapport Risicostandaarden geeft een overzicht van de parameters sinds 1999. De effecten van een extra jaar op deze parameters zijn meestal vrij beperkt. Een ‘regime-shift’ heeft iets grotere gevolgen en zo’n verandering speelde in het afgelopen jaar. De laatste veertig jaar was sprake van een bull market voor obligaties met gemiddeld genomen dalende rentestanden. Nu de rente weer is opgelopen bestaat de kans dat de volatiliteit van obligaties hoger blijft dan het gemiddelde over de laatste 24 jaar. De rente-afhankelijke volatiliteit is immers vaak hoger naarmate het renteniveau hoger is. Bovendien is de duration van de obligatie-indices de laatste jaren gestegen, doordat bedrijven en overheden door de lagere rentestanden leningen uitgaven met een langere looptijd. Deze langere duration leidt tot extra renterisico.

Met dit rapport (laatste update: 2023) willen wij als CFA Society Netherlands bijdragen aan een zorgvuldige selectie van beleggingscategorieën en constructie van beleggingsportefeuilles en daarmee aan de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening in Nederland.
 

 


**


In samenwerking met SPO heeft CFA Society Netherlands in september 2015 de eerste editie uitgebracht van het boek Beheren van pensioenvermogen - Praktische handvatten voor moeilijke keuzes aan de bestuurstafel. In dit ‘denkboek’ voor bestuurders beschrijven de verschillende auteurs vanuit hun dagelijkse praktijk de nieuwe wereld van pensioenfondsbestuurders. Het is niet een traditioneel lesboek: aan de hand van dit boek weet een bestuurder wat hem of haar te doen staat, niet wat hij of zij allemaal moet weten. Het boek geeft aan de hand van concrete cases inzicht hoe tegen bepaalde zaken kan worden aangekeken. Het pakt die problemen/uitdagingen op die ertoe doen voor een pensioenfondsbestuurder.


De tweede herziende druk is in april 2018 uitgekomen en kunt u hier downloaden
 

Abonneer op onze nieuwsbrief