Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap

Mentor programma

Met enige trots presenteert CFA Society Netherlands haar mentorprogramma. Dit programma is onderdeel van onze bredere inspanningen als vereniging om onze leden bij hun carrière ontwikkeling te ondersteunen. Het programma werd gelanceerd in 2017. Daarmee werden we onderdeel van een groeiend aantal CFA Society's wereldwijd dat een dergelijk programma voert. Hieruit blijkt hoezeer de waarde van mentoring door verschillende culturen en continenten wordt gedeeld.

Waarom een mentorprogramma?
In het kort zijn we ervan overtuigd dat er groot voordeel is voor degenen die deelnemen aan mentoring: de mentees (leden die door een mentor begeleid worden) winnen perspectief, duidelijkheid en inzichten die hen helpen hun levens- en carrièredoelen te bereiken. De mentoren hebben er baat bij hun leiderschaps- en coachingsvaardigheden verder te ontwikkelen waarvan zij tijdens hun verdere carrière voordeel ondervinden. In immateriële zin is het voor coaches vaak zeer dankbaar om een ander te helpen groeien en bloeien in zijn of haar carrière. Tot slot heeft iedereen in de vereniging er baat bij de onderlinge band te versterken.

Hoe werkt het?
Het programma is traditioneel in de zin dat het gericht is op het aanboren van de kennis en ervaring van onze seniorleden om juniorleden te helpen bij het bereiken van zijn of haar levens- of carrièredoelen. Het programma duurt negen maanden van het jaar. De resterende drie maanden worden benut om het programma te evalueren en de volgende sessie voor te bereiden. Het programma begint met een kick-off sessie die wordt bijgewoond door een professionele coach of professionele mentor om de mentorparen te helpen het meest uit hun relatie te halen, en wordt afgesloten met een afsluitende bijeenkomst waarbij de ervaringen en lessen worden gedeeld.

Wat wordt van mentorkoppels verwacht? 
Koppels committeren zich aan het voltooien van het programma van negen maanden. Wij adviseren eens in de twee maanden een uur vrij te maken voor contact, maar het is aan de koppels zelf om afspraken te maken die passen bij hun eigen behoeften.

Wie kan deelnemen aan het mentorprogramma?
Ons mentorprogramma is alleen bestemd voor leden van de vereniging. Als je (nog) geen lid bent kun je je wel alvast aanmelden voor het programma en wordt een koppeling overwogen zodra je lid bent geworden van de vereniging.

Hoe kun je je aanmelden voor het mentorprogramma?
Zowel de potentiële mentor als de mentees melden zich aan voor deelname aan het programma door het schrijven van een motivatiebrief en deze te sturen aan de mentorcommissie. De belangrijkste vraag die mentees moeten beantwoorden is: heb je een specifiek levens- of carrièredoel? En, omschrijf welke voordelen mentoring jou zou kunnen bieden om dit doel te bereiken.

Mentoren en mentees kunnen zich aanmelden met een korte motivatiebrief per e-mail bij careerdevelopment@cfasociety.nl

Abonneer op onze nieuwsbrief