Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap

ONS AANBOD VOOR KANDIDATEN

Kandidaten kunnen tegen een speciaal tarief deelnemen aan de meeste activiteiten die door CFA Society Netherlands aangeboden worden, met inbegrip van bijeenkomsten en cursussen in het kader van permanente educatie. Dit tarief is per event op te vragen bij het secretariaat. Een kandidaat is iemand die een opleidingsprogramma van het CFA Institute (CIPM, CFA) of CFA Society Netherlands (RBA, RMFI) of CIOP volgt.

Daarnaast bieden wij een scala aan activiteiten speciaal interessant voor CFA kandidaten, bijvoorbeeld:

KANDIDAAT-LIDMAATSCHAP 80 EURO PER JAAR

Kandidaten in het CFA, CIPM, RBA , RMFI en CIOP programma zijn zeer welkom als lid van onze vereniging middels het nieuwe kandidaat-lidmaatschap voor slechts €80 per verenigingsjaar (maximaal 3 jaar)! Dit kennismakingsaanbod stelt je in staat een netwerk op te bouwen met andere investment professionals en is inclusief: 

  • 20% korting op examen voorbereidings pakketten en seminars van Kaplan Schweser (reken maar uit, dat loont!)
  • Deelname aan Soft-skills workshops en inhoudelijke evenementen gecombineerd met de mogelijkheid tot netwerken
  • Toezending van ons verenigingsblad VBA Journaal, dat elk kwartaal een nieuw nummer heeft
  • Tweewekelijkse nieuwsbrief met aankondiging van evenementen, investment content en nieuws vanuit de vereniging
  • Deelname aan (netwerk) evenementen en het professional learning aanbod van de vereniging (meestal gratis)
  • Toegang tot het mentorprogramma en de loopbaanontwikkeling activiteiten
  • Professionele interactie en netwerken met de ruim 2.000 leden van de vereniging
  • Mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen in onze actieve commissies
  • Deelname aan onze opleidingen - met korting, dan wel gratis - valt buiten dit kennismakingsaanbod

Wilt u kandidaat lid worden? Stuur dan een bericht naar info@cfasociety.nl. Lees meer over het Kandidaat-lidmaatschap in de flyer

GECOMBINEERD LIDMAATSCHAP VAN CFA INSTITUTE EN SOCIETY

Als je meer dan een jaar werkervaring hebt, kom je ook in aanmerking voor een Affiliate lidmaatschap van zowel CFA Institute als onze Society ($425); als je meer dan vier jaar werkervaring hebt, kom je in aanmerking voor het reguliere lidmaatschap van zowel CFA Institute als onze Society ($400). Het gecombineerde lidmaatschap biedt nog meer extra voordelen, zoals met korting of gratis deelname aan door ons aangeboden opleidingen, toegang tot de permanente educatie-agenda van het CFA Institute om je PL-activiteiten bij te houden en toegang tot internationale initiatieven op het gebied van loopbaanontwikkeling en de onderzoeksdatabase van CFA Institute (Zie onze lidmaatschapspagina voor een uitgebreider overzicht).

KANDIDAAT-ADVIESRAAD

Om onze producten en dienstverlening aan kandidaten te verbeteren, is er een Kandidaat-adviesraad ingesteld. Deze raad zet brainstormsessies op en geeft feedback op de activiteiten van de Society. Neem contact op met info@cfasociety.nl als je interesse hebt om deel te nemen in deze Kandidaat-adviesraad.

10-20% KORTING OP KAPLAN SCHWESER EXAMENVOORBEREIDINGSMATERIAAL

Nederlandse CFA kandidaten die géén lid zijn van CFA Society VBA Netherlands komen in aanmerking voor 10% korting op door Kaplan Schweser aangeboden examenvoorbereidingsmateriaal voor de programma's van CFA®, CAIA®, FRM® en CFA Institute Investment Foundations™ indien de order wordt geplaatst via de Society Portal. Óf bezoek portal.schweser.com en voer de code in: NetherlandsCFA. portal

Nederlandse CFA kandidaten die wèl lid zijn van CFA Society VBA Netherlands komen in aanmerking voor 20% korting op door Kaplan Schweser aangeboden examenvoorbereidingsmateriaal voor de programma's van CFA®, CAIA®, FRM® en CFA Institute Investment Foundations™. Zij krijgen hiervoor toegang tot een speciale portal met een toegangscode, die hen zal worden toegezonden bij aanmelding.

CFA EXAMS

Voor meer informatie over de CFA examens, behandelde onderwerpen, examenvorm, oefenvragen en voorbereiding kunt u terecht op de volgende pagina's:

Level I CFA Exam Structure – Requirements, Topics, Format, & Study Preparation, which includes 20 CFA Level I sample questions 

CFA Level II Questions & Exam Format (cfainstitute.org)

Level III CFA Exam Structure (cfainstitute.org)

We raden je aan regelmatig de CFA Exam Updates pagina van het CFA Institute te bekijken. Dit is de primaire bron van informatie over de examenopties, testvensters, restitutiebeleid en meer.

Voor nadere informatie over de dienstverlening voor kandidaten kunt u contact opnemen via info@cfasociety.nl

Abonneer op onze nieuwsbrief