Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap

Belangenbehartiging


Onze belangenbehartiging richt zich op het vergroten van het publieke bewustzijn en de erkenning van onze vereniging en van de CFA charter en RBA en RMFI titels door het opbouwen en onderhouden van relaties met regelgevende instanties en andere voor de beroepsgroep van beleggingsprofessionals relevante organisaties.
CFA Society Netherlands promoot ethiek, standaarden, professionaliteit en eveneens het belang van onze onderwijsprogramma's voor het bereiken van onze doelen. Wij onderhouden relaties namens onze leden met brancheorganisaties, relevante belangengroepen, financiële autoriteiten, universiteiten, werkgevers en de media. Met circa 2200 leden en een diverse achterban hebben we veel gewicht in gesprekken met bijvoorbeeld toezichthouders, werkgevers en andere belanghebbenden. 

Het voordeel van publiek bewustzijn is tweeledig:


1.    Het heeft een directe positieve invloed op onze leden. CFA charterholders, RBA of RMFI titelhouders zullen meer erkenning en invloed krijgen en zij onderscheiden zich eveneens meer in de markt.
2.    Het heeft een positieve invloed op het normbesef en de ethische standaarden in de Nederlandse financiële sector en beïnvloedt regelgeving en toezicht.

Wilt u meer weten over onze belangenbehartiging? Stuur dan een email.

We komen ook graag met u in contact als u interesse heeft om als vrijwilliger uw invloed op de markt te vergroten en in overleg te treden met regelgevers, werkgevers, belanghebbenden en gelijkgestemde professionals; Als u affiniteit heeft met regelgeving en toezicht; Als u een sterk netwerk in de in de Nederlandse beleggingssector heeft. U kunt uw interesse kenbaar maken aan Anne-Marie Munnik.

Vakbekwaamheidseisen onder MiFID II

De afgelopen jaren is veel aandacht bij onze  belangenbehartiging uitgegaan naar  het voorkomen van onnodige studiebelasting voor onze leden in het licht van de – door ESMA geformuleerde - wettelijke kennis- en vaardighedenvereisten onder MiFID II. We hebben hierover een zeer constructieve dialoog gevoerd met DSI en aanbieders van opleidingen.

Onze inspanningen hebben geresulteerd in:
1)    Erkenning van de CFA charter en RBA titel in het kader van de vakbekwaamheidseisen 
2)    Een geaccrediteerd opleidingsprogramma voor de institutionele sector om te voldoen aan de jaarlijkse opleidingseisen voor vakbekwaamheid

Beleggingsprofessionals met een CFA charter of RBA titel hebben een gedeeltelijke vrijstelling voor het zogenaamde aanvangsexamen waarmee zij hun initiële vakbekwaamheid voor MiFID II kunnen aantonen. 
Na het behalen van het aanvangsexamen dienen beleggingsprofessionals met klantencontact op jaarbasis te kunnen aantonen dat zij aan permanente educatie doen om kennis en vaardigheden op peil te houden. Sinds 2020 bieden wij het zogenaamde MIFID II stay compliant program aan waarmee mensen met institutioneel klantencontact hun vakbekwaamheid aantoonbaar onderhouden. Dit programma is door DSI geaccrediteerd en daarmee erkend in het kader van de MiFID II vakbekwaamheidseisen. 

U vindt op de website van DSI informatie over de laatste stand van zaken over de ESMA-criteria, een Frequently Asked Questions-sectie voor werkgevers en werknemers en de rol die DSI in samenwerking met CFA Society Netherlands speelt in het ESMA-proces.


Hier kunt u ook vinden hoe u zich kunt inschrijven voor het deficiëntie-examen of – als u niet beschikt over de CFA charter dan wel RBA titel - het reguliere examen. 
Als u als lid of als werkgever vragen heeft over de MiFID II vakbekwaamheidseisen of ons MiFID programma, zijn wij hiervoor beschikbaar op telefoonnummer (020) 299 6590 of per email.

 

Abonneer op onze nieuwsbrief