Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership

Demographics Unravelled: How Demographics Affect and Influence Every Aspect of Economics, Finance and Policy

Back to recent publications

Mensen vormen de kern van elke economie. Hun gedrag als consumenten en werknemers is economisch veel relevanter dan hun aantal of leeftijd. Dat is het paradigma van Amlan Roy, in zijn boek uit 2021: “Demographics Unravelled: How Demographics Affect and Influence Every Aspect of Economics, Finance and Policy”.

 

Bij demografie denken economen aan het tellen en voorspellen van het aantal mensen per leeftijdscategorie, aan bevolkingspiramides, sterftecijfers en fertility-rates. Amlan Roy betoogt dat demografie veel dieper gaat en meeromvattend is. Het woord Demografie is een samenstelling van de Griekse woorden demos (mensen) en graphos (karakteristieken). Roy stelt dat demografie gaat over het gedrag van mensen als consument en arbeider. Dit gedrag is relevant voor economische analyses; en complexer dan het voorspellen van een bevolkingspiramide van tien jaar in de toekomst. Demografie beïnvloedt prijsstelling van activa, gezondheid, pensioenbeheer en politiek beleid.

Amlan Roy verdeelt zijn boek in zes themagebieden: i) Demografische grondslagen; ii) bevolkingsdynamiek, iii) de invloed van demografie op de macro-economische omgeving, iv) het verband tussen demografie en activaprijzen, v) problemen met gezondheid en levensduur bij verschillende bevolkingsgroepen, pensioenen en pensionering, en vi) het effect van demografie op levenskwaliteit, bestuur en duurzaamheid. Elk onderwerp is gekoppeld aan lange termijn rendementen en relatieve prijzen in beleggingscategorieën en marktsectoren, 

In de hoofdstukken duikt Roy zowel de diepte als de breedte in. Hij zoekt een holistisch verband in economische theorieën en koppelt macro-economie aan asset-pricing, aan psychologie en beleidszaken. Het geheel is ruim gelardeerd met data, grafieken en voorbeelden. Het resultaat is leesbaar als proza alsook als naslagwerk. En een must-read voor beleggersprofessionals.

Demografie beïnvloedt de waardering van assets. Maar wat is de precieze dynamiek? Roy gaat hier op in. Demografie beïnvloedt de rente, en dan vooral de meest fundamentele vorm van rente: de natural rate of interest. En demografie beïnvloedt de aandelenrisicopremie. Asset prijzen worden bepaald door de voorkeuren van individuen. En de voorkeuren van individuen worden bepaald door de karakteristieken van mensen. Bijvoorbeeld de snelheid waarmee nieuwe technologie (zoals Artificial Intelligence) omarmd wordt, of de behoefte aan betere zorg bij stijgende welvaart en inkomens. Alles is verbonden en hoewel lastig te kwantificeren biedt Roy een denkkader en een stevig raamwerk voor analyse, onder de aanname dat demografie een onderliggende drijver is van de economie.

De management goeroe Peter Drucker zei ooit ‘Demographics is the single most important factor that nobody pays attention to, and when they do pay attention, they miss the point”. Dat geldt in ieder geval niet voor Amlan Roy. En dankzij Demograhics Unravelled hoeft dat voor niemand meer te gelden.

 

in VBA Journaal door

Download
Subscribe to our newsletter