Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership

Vernieuwd ethisch leiderschap in beleggen

Back to recent publications

Klantbelang voorop! Ontdek de impact van de aangescherpte CFA-ethieknormen op beleggingsprofessionals. De normen spelen een cruciale rol in het winnen van het vertrouwen van klanten en in het bevorderen van efficiënte kapitaalmarkten in een steeds veranderende maatschappij.

De volgende drie CFA-ethieknormen zijn per 1 januari 2024 aangescherpt:

1: Houd competentie op niveau
Als lid van de ethiekcommissie van CFA Institute gedurende zeven jaar heb ik niet meegemaakt dat er een nieuwe standaard werd toegevoegd. De toevoeging van deze nieuwe Standard I(E) Professionalism markeert een bijzonder moment in de geschiedenis van CFA Institute: ‘Members and Candidates must act with and maintain the competence necessary to fulfil their professional responsibilities.’

Het principe van permanente educatie was allang onderdeel van de Code of Ethics, maar het is nu een praktische verplichting geworden. Het is een stap in de richting van een langlopende discussie binnen CFA Institute over verplichte permanente educatiepunten. Europese MiFID II-regels leggen ook nadruk op gekwalificeerde medewerkers. Hoe je in de praktijk invulling geeft aan deze standaard, verschilt per persoon. Het hangt af van je werk en wat ervoor nodig is om gekwalificeerd te blijven. CFA Society Netherlands biedt hiervoor modules uit het RBA-programma.

2: Geef duidelijkheid over kosten
Klanten moeten weloverwogen beleggingsbeslissingen kunnen nemen. In Standard V(B) stond al dat je duidelijkheid moet geven over de aard, de beperkingen en de risico’s van jouw beleggingsproces en welke factoren je daarin meeneemt. Bovendien moet je onderscheid maken tussen feiten en opinies. Daar komt nu het volgende bij: ‘Disclose to clients and prospective clients the nature of the services provided, along with information about the costs to the client associated with those services.’

Als beleggingsprofessionals moeten we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid. Door open kaart te spelen, versterken wij de vertrouwensrelatie met onze klanten. Zo heeft de Pensioenfederatie een aanbeveling voor de transparantie van uitvoeringskosten.

3: Vermijd belangenconflicten
In de wereld van beleggingen draait alles om vertrouwen. Belangenconflicten helpen daar niet bij. Toezicht heeft veel aandacht voor belangenverstrengeling. In Standard VI (A) stond al dat je open moet zijn over belangenconflicten en in de Guidance stond dat het beter is om belangenconflicten te vermijden. Maar nu is ‘vermijden’ concreet opgenomen in de aangepaste standaard: ‘Members and Candidates must avoid or make full and fair disclosure of all matters that could reasonably be expected to impair their independence and objectivity and interfere with respective duties to their clients, prospective clients, and employer.’

De Standards blijven de mogelijkheid onderkennen dat het niet altijd mogelijk of redelijk is om een belangenconflict te vermijden. In dat geval blijft openheid van zaken een mogelijkheid om met het belangenconflict om te gaan. In een wereld waar integriteit cruciaal is, biedt deze verandering een waardevolle leidraad voor beleggingsprofessionals om hun onafhankelijkheid en objectiviteit te handhaven.

Naleving van de ethische normen is niet slechts een formele vereiste, maar een kans om leiderschap te tonen. In de workshops ethiek die ik geef, merk ik dat beleggingsprofessionals echt geholpen zijn met kennis van de ethische principes. Het geeft ze het zelfvertrouwen om op professionele wijze om te gaan met de ethische dilemma’s die we vroeg of laat allemaal in ons werk tegenkomen. Kennis en vaardigheden op het gebied van ethiek zijn een instrument om het vertrouwen van klanten te versterken en de sector te leiden naar een toekomst waarin ethiek de sleutel is tot duurzaam succes.

Rik Albrecht, CFA, Bestuurder, Toezichthouder en Voorzitter beleggingscommissie bij diverse pensioenfondsen en Lid van de Ethics Committee en de Advocacy Committee van CFA Society Netherlands

in Externe publicatie door

Download
Subscribe to our newsletter