Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership
Reset filters
741 results
Gedrag, de verbindende schakel tussen extreem en normaal

Gedrag, de verbindende schakel tussen extreem en normaal

in VBA Journaal door

Het thema van dit VBA Journaal is “Extreem, het nieuwe normaal”. Een paar minuten googelen leert dat dit een thema is dat veel mensen bezighoudt. De woorden “normaal” en “extreem” leveren respectievelijk 64.100.000 en 10.900.000 hits op. Opvallend – en wellicht typisch Nederlands – is dat bij “normaal” de lijst wordt aangevoerd door allerhande sites over de band Normaal en bij “extreem” wordt de lijst aangevoerd door de band Extreme.

Verzekeringswiskundigen en onzekerheid

Verzekeringswiskundigen en onzekerheid

in VBA Journaal door

Het Actuarieel Genootschap en haar rechtsvoorgangers bestaat 123 jaar. Het lustrum van de VBA is er niets bij. Hoe gaat een actuaris om met extreme risico’s? De beroepsgroep van actuarissen voor het voetlicht.

Expected Returns: An Investor’s Guide to Harvesting Market Rewards

Expected Returns: An Investor’s Guide to Harvesting Market Rewards

in VBA Journaal door

Op p.479 van zijn boek stelt Ilmanen dat het tijd wordt om beleggingslessen te trekken uit de voorgaande 27 hoofdstukken. Dit suggereert dat de lezer pas op dit punt is aangeland bij de wortel die hem aan het begin van het boek is voorgehouden. Niets is minder waar.

jan dobber: ‘er is nog ruimte voor prijsverbetering’

jan dobber: ‘er is nog ruimte voor prijsverbetering’

in VBA Journaal door

Even googelen op Jan Dobber levert weinig op. Hij opereert in stilte. Hij heeft geen relatie met de gelijknamige Jan Dobberschool in Haarlem. Jan Dobber was directeur van het beurshandelsbedrijf Optiver. Dit bedrijf is in 1986 opgericht. Toen was het nog een klassieke market maker op de optiebeurs. Dat is nu anders. Op de website van Optiver staat: ‘Today, we are one of the leading international proprietary trading firms, employing more than 550 employees worldwide.’

Four lessons for institutional investors regarding high-frequency trading

Four lessons for institutional investors regarding high-frequency trading

in VBA Journaal door

Financial markets worldwide have changed dramatically in recent years due to technological improvements. Not long ago, the majority of the stock market volume was executed manually on the exchange floor through hand signaling and shouting. Nowadays, most orders are executed at great speed by fully automated systems.

Cees vermaas: van beurs met it systeem naar it systeem met een beurs

Cees vermaas: van beurs met it systeem naar it systeem met een beurs

in VBA Journaal door

Cees Vermaas is sinds juni 2010 de CEO van NYSE Euronext Amsterdam. Zijn CV maakt duidelijk wat voor bedrijf een beurs tegenwoordig is. Anders dan zijn voorgangers heeft hij geen loopbaan in de financiële sector doorlopen. Hij studeerde technische bedrijfskunde in Den Haag en maakte daarna carrière in de ICT. Hij werkte tot en met 2001 bij Getronics en CMG en trad per 2002 in dienst bij de beurs.

De impact van een verplicht clearingregime voor otC­derivaten

De impact van een verplicht clearingregime voor otC­derivaten

in VBA Journaal door

Op 15 september 2010, precies twee jaar na de val van Lehman Brothers, heeft de Europese Commissie een conceptverordening (Verordening) gepubliceerd.2 De Verordening verplicht vrijwel alle financiële instellingen OTC-derivatentransacties via een centrale clearingorganisatie (central counterparty/CCP) af te wikkelen.

Finding alpha the search for alpha when risk and return break down

Finding alpha the search for alpha when risk and return break down

in VBA Journaal door

In “Finding Alpha” betoogt Eric Falkenstein dat het nemen van meer risico bijna nooit gepaard gaat met een navenant hoger rendement. Theoretische modellen die wel een positieve relatie tussen risico en rendement impliceren, zoals het Capital Asset Pricing Model (CAPM), verwijst hij daarmee naar de prullenmand.

Het land der tussenpersonen

Het land der tussenpersonen

in VBA Journaal door

‘’Yet whilst the sea is the Dutchman’s enemy, it is also his provider and the – the ‘shaper’ of his ingenuity. Had nature blessed us with high, fertile ground like our neighbours, what need to invent the Amsterdam Bourse, the Joint Stock Company and our empire of middle-men? (p.136)’’

Meer waardering voor onderpand Hoe onderpand de waarde van derivaten bepaalt

Meer waardering voor onderpand Hoe onderpand de waarde van derivaten bepaalt

in VBA Journaal door

Toen in de zomer van 2007 duidelijk werd dat er zeer grote problemen bestonden met subprime hypotheken in de Verenigde Staten, leidde dat binnen de kortste keren tot een wereldwijde liquiditeitscrisis. Onzeker over elkaars kredietwaardigheid bleken banken niet langer bereid elkaar geld te lenen, of alleen tegen ongekend hoge rentes.

Momentum en reversal: 20 jaar later

Momentum en reversal: 20 jaar later

in VBA Journaal door

Ongeveer twintig jaar geleden kwam de positie van het Capital Asset Pricing Model (CAPM) onder druk te staan. Niet alleen publiceerden Fama en French (1992, 1993) hun invloedrijke artikelen waarin de rol van beta als enige verklaring voor verschillen in verwachte aandelenrendementen werd aangevallen, maar er verschenen ook talloze artikelen die patronen in aandelenrendementen documenteerden die het CAPM niet kon verklaren. Inmiddels is er veel gebeurd op dit gebied.

jan dobber en Cees vermaas: van hoekman naar alternatief platform

jan dobber en Cees vermaas: van hoekman naar alternatief platform

in VBA Journaal door

De wereld van de beurzen is snel aan het veranderen. Als je door het beursgebouw van architect Jos Cuypers op Beursplein 5 loopt, dan voel je nog de sfeer van vroeger. Glas in lood, mooie bakstenen en een statig trappenhuis. De sigarenrook hangt bij wijze van spreken nog in de nissen waar de handelaren vroeger hun orderbonnetjes invulden.

Vernieuwde regelgeving private equity: effectief of contra-productief?

Vernieuwde regelgeving private equity: effectief of contra-productief?

in VBA Journaal door

Op 11 november vond de Ronde Tafel bijeenkomst, gehouden door de Werkgroep Private Equity, plaats in het kantoor van de VBA op Beursplein 5. Deelnemers aan de discussie afkomstig uit de diverse betrokken “beroepsgroepen” gaven hun mening over recente ontwikkelingen in de private equity industrie, met name met betrekking tot regelgeving en governance.

Subscribe to our newsletter