Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership
Reset filters
737 results
10 jaar fair value bij pensioenfondsen: Naar meer of minder risicodeling tussen jong en oud?

10 jaar fair value bij pensioenfondsen: Naar meer of minder risicodeling tussen jong en oud?

in VBA Journaal door

In deze bijdrage kijk ik eerst terug op 10 jaar gebruik van fair value principes bij Nederlandse pensioenfondsen. Ik kom tot de stellingname dat de bestaande pensioenregelingen niet gecombineerd kunnen worden met een fair value framework. De gewenste bestendigheid in het indexatie- en premiebeleid kan niet gerealiseerd worden.

Prudentieel en gedragstoezicht: tegengestelde belangen?

Prudentieel en gedragstoezicht: tegengestelde belangen?

in VBA Journaal door

Een van de belangrijkste veranderingen in het financiële toezicht bestond uit de invoering van het gedragstoezicht in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw. In deze bijdrage zal ik stil staan bij een aantal consequenties van het gedragstoezicht in relatie tot de institutionele inkadering.

De echte gevolgen van de ontwikkelingen in de regelgeving

De echte gevolgen van de ontwikkelingen in de regelgeving

in VBA Journaal door

Hoewel de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven is over de invoering van het Financiële Toetsingskader (FTK) en de International Financial Reporting Standards (IFRS) was dit in de tijd dat ik mijn proefschrift schreef nog nieuw en allesbehalve uitgekauwd.

De strategische aandelenbenchmark

De strategische aandelenbenchmark

in VBA Journaal door

In 2001 verscheen mijn artikel “Tien argumenten voor een wereldwijde, marktwaardegewogen aandelenbenchmark” in het VBA Journaal. Wat mij destijds inspireerde tot het schrijven van dit artikel, was mijn verbazing over de grote diversiteit in de strategische aandelenbenchmarks van onze institutionele klanten. Wat die benchmarks gemeen hadden was het gebruik van vaste gewichten voor de verschillende regio’s, met doorgaans een relatief hoog gewicht voor de thuismarkt.

De toekomst van de Nederlandse financiële sector: een update

De toekomst van de Nederlandse financiële sector: een update

in VBA Journaal door

In het voorjaar van 2006 hield VBA zijn negende lustrumcongres over de toekomst van de Nederlandse financiële sector. De toon was niet optimistisch. Als grootste belemmering werd de geringe omvang van de binnenlandse markt gezien

Fair-value ALM heeft steeds meer toekomst

Fair-value ALM heeft steeds meer toekomst

in VBA Journaal door

De vraag van de redactie van het VBA Journaal om terug te blikken op oude bijdragen leidt voor mij tot de conclusie dat het wat tijd nodig heeft gehad, maar dat fair-value ALM steeds meer een rol is gaan spelen in het ALM-beleid. Die trend zet naar verwachting door; daarvan geef ik enkele voorbeelden.

99 VBA Journaals, een hausse en twee bubbels verder

99 VBA Journaals, een hausse en twee bubbels verder

in VBA Journaal door

‘Na jaren van lusteloosheid kwam de Amsterdamse aandelenbeurs in september 1982 weer krachtig tot leven. Daaraan lag meer ten grondslag dan alleen de hausse in Wall Street. Dit artikel gaat in op de onderliggende factoren die voor de koersstijgingen op de Nederlandse aandelenmarkt zorgdragen.’

Beleggen op de Golven

Beleggen op de Golven

in VBA Journaal door

Dit artikel is gebaseerd op het rondetafelgesprek (met Frans Ballendux, Jaap van Duijn, ­Philip Menco, Peter Vermeulen, Sep van de Voort en René Willemsen) over de lange golf in de economie, de Kondratieff­golf.

Disinflation, a legacy from the financial crisis

Disinflation, a legacy from the financial crisis

in VBA Journaal door

The financial crisis has shaken the economic environment to its core, exposing the general population to the despair of confidence withdrawal brought on by large personal financial loss and loss of faith in the financial system. Economic loss was evident in the statistical observation of sharply negative GDP growth in most major economies. The resultant output gap, that is the difference between actual and potential GDP, widened to a multi-decade extreme.

‘Uitzonderlijke periode’ voor het FTK?

‘Uitzonderlijke periode’ voor het FTK?

in VBA Journaal door

De disconteringsvoet tijdens een crisis tijdelijk bevriezen voorkomt ongewenste bijsturing

Actief omgaan met Risico

Actief omgaan met Risico

in VBA Journaal door

De huidige marktwaarde gewogen aandelen benchmarks zijn niet gebouwd om voor alle beleggers optimaal te zijn. Het volgen van deze benchmarks kan daarom leiden tot niet optimaal gediversifieerde beleggingen en onbewuste risicoconcentraties in sectoren met hoge marktwaardes. Deze benchmarks moeten daarom niet als heilige graal worden gezien. Een groeiend aantal beleggers is dan ook op zoek naar een beleggingsaanpak die afwijkt van de standaard marktwaarde gewogen benchmarks.

Een kroeg in de woestijn

Een kroeg in de woestijn

in VBA Journaal door

Moos vertelt aan Bram dat hij een café midden in de woestijn heeft geopend. Bram kijkt Moos vol ongeloof aan en roept: “Maar Moos, daar komt toch nooit iemand!”. Waarop Moos antwoord: “Maar als ze komen, hebben ze een dorst.”

Adjusted Liability Duration: beter voor Pensioenfondsen

Adjusted Liability Duration: beter voor Pensioenfondsen

in VBA Journaal door

In de afgelopen maanden hebben veel pensioenfondsen gemerkt dat hun renterisico minder goed was afgedekt dan zij dachten. De oorzaak hiervan verschilt per pensioenfonds. Vaak was de afdekking van curverisico en/of van convexiteit onvoldoende. Ook hadden veel pensioenfondsen het risico van hun pensioenverplichtingen (op swaprentes) afgedekt met obligaties, die tijdens de kredietcrisis nogal afwijkende prijsveranderingen ondergingen.

Subscribe to our newsletter