Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership
Reset filters
737 results
Realistischere rentes in continuïteitsanalyses en herstelplannen

Realistischere rentes in continuïteitsanalyses en herstelplannen

in VBA Journaal door

Door de ingestorte aandelenmarkten en de gedaalde marktrente zijn vrijwel alle Nederlandse pensioenfondsen eind 2008 in problemen gekomen. Al deze fondsen hebben een herstelplan en een continuïteitsanalyse moeten indienen. In deze analyse moet het pensioenfonds aantonen dat de maatregelen die worden genomen toereikend zijn om met voldoende zekerheid tot herstel te kunnen komen.

Wat pensioenfondsen kunnen leren van een veertig jaar oude beleggingstheorie

Wat pensioenfondsen kunnen leren van een veertig jaar oude beleggingstheorie

in VBA Journaal door

Is het huidige doorsneebeleid dat pensioenfondsen voeren optimaal? Pensioenfondsen geven momenteel alle deelnemers hetzelfde risico, dezelfde beleggingsmix. Al eind jaren zestig leerde de beleggingstheorie dat men zou moeten beleggen in een lifecyclemix. Wat kunnen pensioenfondsen leren van die beleggingstheorie?

Adjusted Liability Duration: beter voor Pensioenfondsen

Adjusted Liability Duration: beter voor Pensioenfondsen

in VBA Journaal door

In de afgelopen maanden hebben veel pensioenfondsen gemerkt dat hun renterisico minder goed was afgedekt dan zij dachten. De oorzaak hiervan verschilt per pensioenfonds. Vaak was de afdekking van curverisico en/of van convexiteit onvoldoende. Ook hadden veel pensioenfondsen het risico van hun pensioenverplichtingen (op swaprentes) afgedekt met obligaties, die tijdens de kredietcrisis nogal afwijkende prijsveranderingen ondergingen.

De manager life-cycle in de hedge fund industrie

De manager life-cycle in de hedge fund industrie

in VBA Journaal door

“Velen zijn trouw aan de ingeslagen weg, maar slechts weinigen aan het oorspronkelijke doel.” Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Lessen in bescheidenheid: het toezichtkader en de crisis op financiële markten

Lessen in bescheidenheid: het toezichtkader en de crisis op financiële markten

in VBA Journaal door

De financiële turbulentie die in de zomer van 2007 begon heeft oude zekerheden afgebroken. Naast een vertrouwenscrisis veroorzaakte deze turbulentie ook een economische recessie. In Nederland kwamen pensioenfondsen massaal in onderdekking terecht. Bankentoezichthouders, die zich beschouwen als hoeders van de financiële stabiliteit, bleken de vertrouwenscrisis niet te kunnen tegenhouden of keren.

Kredietcrisis: uitdaging voor evaluatie en inrichting van pensioenfondsbestuur

Kredietcrisis: uitdaging voor evaluatie en inrichting van pensioenfondsbestuur

in VBA Journaal door

De kredietcrisis heeft grote gaten geslagen in de dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Voor elk van de meer dan 500 fondsen zal de situatie verschillen, maar allemaal hebben zij averij opgelopen. Al in 2007 waren er voorboden van de kredietcrisis. Hebben de besturen van pensioenfondsen zich laten verrassen door de omvang en duur van de crisis? Of kon niemand die voorspellen?

Nederlandse Pension Fund Governance in de praktijk

Nederlandse Pension Fund Governance in de praktijk

in VBA Journaal door

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Pensioenwet van kracht geworden. Deze stelt in zeer algemene termen dat goed bestuur moet worden gewaarborgd. Er worden suggesties gegeven waarop dit kan worden gedaan, maar pensioenfondsen zijn vrij in de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.

Gelijkschakeling van belangen door performance fees?

Gelijkschakeling van belangen door performance fees?

in VBA Journaal door

Als één van de oorzaken van de huidige kredietcrisis wordt de beloningscultuur in de financiële wereld genoemd. Er wordt daarbij beweerd dat deze niet goed gelinked is aan lange termijn doelen. Managers/beleggers lopen met miljoenen weg terwijl klanten/investeerders uiteindelijk met een negatieve performance blijven zitten.

Kredietbeoordelaars geven hun informatievoorsprong uit handen met stabiele ratings

Kredietbeoordelaars geven hun informatievoorsprong uit handen met stabiele ratings

in VBA Journaal door

De discussie over de rol, prestaties en institutionele setting van de kredietbeoordelaars Standard&Poor’s, Moody’s en Fitch is de afgelopen tijd wederom opgelaaid. Directe aanleiding is het massaal afschrijven op gestructureerde producten met een triple A rating.

Plan B voor Beleggers

Plan B voor Beleggers

in VBA Journaal door

Dit artikel is een samenvatting1 van het verslag van mijn recente zoektocht naar hoe kapitaal in het algemeen en ons pensioenkapitaal in het bijzonder kan bijdragen aan de mondiale uitdagingen voor een duurzame toekomst en kan bijdragen aan een stabiele, robuuste economie en financieel stelsel: een Plan B voor beleggers.

De kredietcrisis en risk management: Hoe modernere governance structuren het zicht op de risico’s versterken

De kredietcrisis en risk management: Hoe modernere governance structuren het zicht op de risico’s versterken

in VBA Journaal door

In de nadagen van Enron, Worldcom en Ahold hebben begrippen als corporate governance, compliance en risk management een hoge vlucht genomen.

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak

in VBA Journaal door

Door de malaise op de financiële markten is het voor veel pensioenfondsen zaak om hun financiële beleid (verder) te optimaliseren. Steeds meer pensioenfondsen kiezen ervoor om deze optimalisatie te bewerkstelligen door het scheiden van de beleggingsportefeuille in een matchingportefeuille en een returnportefeuille.

De contouren van een Life Settlement index

De contouren van een Life Settlement index

in VBA Journaal door

“Longevity” wordt door meer en meer institutionele partijen gezien als een beleggingscategorie welke zich sterk ontwikkeld. Wereldwijd zijn pensioenfondsen, overheden en annuïteit-verzekeraars de natuurlijke dragers van langlevenrisico. Daar waar het normaal is dat risico’s als rente, krediet en wisselkoers verhandeld kan worden in een markt van verkopers (zoeken bescherming) en kopers, was dit historisch gezien met betrekking tot langleven risico beperkt.

Subscribe to our newsletter