Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership
Reset filters
741 results
Liquiditeit voor Private Equity: Secondaries

Liquiditeit voor Private Equity: Secondaries

in VBA Journaal door

Beperkte liquiditeit is een van de belangrijkste kenmerken van private equity (PE) voor beleggers in deze beleggingscategorie. Veel investeerders hebben dat in de recente crisis aan den lijve ondervonden. Er bestaat weliswaar een secundaire markt voor belangen in private equity fondsen (‘secondaries’) die qua omvang in recente jaren sterk gegroeid is, maar gedurende de crisis zijn weinig belangen van eigenaar gewisseld.

Langleven risico: lang leve het afdekken?

Langleven risico: lang leve het afdekken?

in VBA Journaal door

Aan het einde van de opera “de zaak Makropulos” door Janáˆcek bekent de hoofdpersoon, de beroemde zangeres Emilia, dat zij al meer dan 300 jaar leeft. Zij heeft al die jaren een tovermiddel gebruikt. Echter gedreven door eenzaamheid en pijn besluit zij met het langlevenmiddel te stoppen en de verlossing van een natuurlijke dood te zoeken. Vlak voor haar sterven geeft ze de toverformule nog aan Kristina, haar bewonderaar.

Generatiebewust beleggingsbeleid verlaagt spanningen in pensioencontract

Generatiebewust beleggingsbeleid verlaagt spanningen in pensioencontract

in VBA Journaal door

De recente crisis en de gevolgen daarvan raken niet alleen de financiële markten. Die crisis onderstreept ook de spanningen in het huidig pensioencontract. De structurele demografische ontwikkelingen zijn nog belangrijker en maken aanpassen van het pensioencontract noodzakelijk.

Beleggen in beursgenoteerd onroerend goed: een beter alternatief voor marktwaarde-gewogen indices

Beleggen in beursgenoteerd onroerend goed: een beter alternatief voor marktwaarde-gewogen indices

in VBA Journaal door

De belangstelling voor aandelenstrategieën die afwijken van de traditionele marktwaarde-gewogen indices neemt bij institutionele beleggers fors toe. Deze interesse komt mede voort uit de hogere rendementen die met deze strategieën behaald worden.

Een levenlang pensioen?

Een levenlang pensioen?

in VBA Journaal door

Eind 2008 publiceerde het CBS nieuwe sterftecijfers die een hogere levensverwachting laten zien. Pensioenfondsen moesten die nieuwe cijfers van DNB verwerken in hun verplichtingen per eind 2009, wat leidde tot een daling van dekkingsgraden met enkele procentpunten en in veel gevallen tot een hogere premie. Mede hierdoor realiseren pensioenfondsen zich steeds meer dat er onzekerheid bestaat rond de levensverwachting.

Implementatierisico’s van pensioenfondsen in perspectief

Implementatierisico’s van pensioenfondsen in perspectief

in VBA Journaal door

Pensioenfondsbestuurders zijn zich sinds 2008 veel beter bewust van het implementatierisico dat een fonds loopt bij de uitvoering van beleid. Maar met hoe dit goed beheerst kan worden worstelen ze nog steeds. Meer specificeren en controleren lijkt het antwoord maar kan het tegenovergestelde resultaat opleveren. Managementtheorie suggereert dat duidelijkheid over doelen, en een breed draagvlak realiseren effectiever werkt.

Beleggen op de golven

Beleggen op de golven

in VBA Journaal door

Veer, Gerhard ter & Peter Vermeulen, Beleggen op de golven. Een studie naar vijf golven in de economie met twee beleggingskaarten: illustratie van twee visies op de toekomst, (Antwerpen/Apeldoorn, 2010). ISBN 978-90-441-2360-9.

Waarderen van garanties in life-cycle unit-linked contracten: een risicoanalyse

Waarderen van garanties in life-cycle unit-linked contracten: een risicoanalyse

in VBA Journaal door

Verzekeraars leggen de laatste jaren veel nadruk op de marktwaardering van de verplichtingen, om meer inzicht krijgen in de balansrisico’s. Veranderende regelgeving, zoals IFRS 4 fase II en Solvency II, versnelt dit proces.

The Equity Risk Premium and parameter uncertainty

The Equity Risk Premium and parameter uncertainty

in VBA Journaal door

The design of the financial set-up of a pension fund relies heavily on the financial parameters, most notably the discount rate for pension liabilities and the expected return on assets. It is therefore important to all stakeholders that the parameters are chosen in the best possible way. For Dutch pension funds, these parameters are bounded by legal guidelines.

Optimale asset allocatie op korte en op lange termijn

Optimale asset allocatie op korte en op lange termijn

in VBA Journaal door

Pensioenfondsen streven ernaar om de ingelegde pensioenpremies zo te beleggen dat uiteindelijk waarde- en/of welvaartsvaste pensioenen kunnen worden uitgekeerd. Het beleggingsbeleid was dan ook decennialang vooral op de lange termijn gericht.

Diversification and the Inefficiency of the Market Cap Portfolio

Diversification and the Inefficiency of the Market Cap Portfolio

in VBA Journaal door

Equity indexation using Market Cap-weighted portfolios appears so natural to investors today that it is easy to forget that indices have not always been considered as central to the investment process. The size of asset under management which are benchmarked to Market Cap Weighted indices has grown enormously over the last thirty years,...

A Colossal Failure of Common Sense

A Colossal Failure of Common Sense

in VBA Journaal door

A Colossal Failure of Common Sense: The Inside Story of the Collapse of Lehman Brothers; Lawrence G. McDonald en Patrick Robinson, uitgever: Random House Inc. 2009, ISBN: 978-0-307-58833-3.

Soft commodities: food for thought!

Soft commodities: food for thought!

in VBA Journaal door

Duurzaam of verantwoord beleggen – we gebruiken de termen door elkaar – heeft een grote vlucht genomen in de laatste jaren. De commissie duurzaam beleggen van de VBA ziet een verschuiving van discussies over beleid, uitsluitingen en de waarde van duurzaam beleggen naar het daadwerkelijk integreren van duurzaamheid in de beleggingsanalyses. De commissie heeft dan ook geïnventariseerd over welke onderwerpen er op beleggingsgebied meer informatie nodig is.

Subscribe to our newsletter