Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership
Reset filters
737 results
Het nut van risicodeling bij beschikbare premieregelingen

Het nut van risicodeling bij beschikbare premieregelingen

in VBA Journaal door

Pensioenregelingen veranderen. De laatste jaren is veel aandacht besteed aan de risico’s die pensioenregelingen met zich meedragen, met als gevolg dat een groot aantal regelingen is aangepast.

Convergentie in risicomanagement bij financiële instellingen

Convergentie in risicomanagement bij financiële instellingen

in VBA Journaal door

Risicomanagement heeft zich de afgelopen jaren zowel bij banken, verzekeraars als pensioenfondsen sterk ontwikkeld. In dit artikel gaan we in op die ontwikkelingen en vergelijken we banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Enerzijds zien we dat de verschillende instellingen veel voortgang hebben geboekt en van elkaar hebben geleerd.

Balansmanagement op weg naar doelmatig pensioenfondsbeheer

Balansmanagement op weg naar doelmatig pensioenfondsbeheer

in VBA Journaal door

De gemakkelijke tijden voor pensioenfondsen zijn vervlogen. De veranderingen in wetgeving en toezicht bezorgen bestuurders handen vol werk, terwijl de ontwikkelingen op de financiële markten leiden tot heftige bewegingen in de dekkingsgraden.

Afdekken reële rente: 10 bevindingen uit de praktijk

Afdekken reële rente: 10 bevindingen uit de praktijk

in VBA Journaal door

Pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren veel inspanningen gepleegd om het financieel toetsingskader (FTK) te vertalen in een nominaal rentebeleid. De looptijd van de obligatieportefeuille is veelal aangepast aan de verplichtingen en eventueel zijn renteswaps gebruikt om de looptijd verder te verlengen.

Het onzekere voor het zekere nemen

Het onzekere voor het zekere nemen

in VBA Journaal door

Het inrichten van de beleggingsportefeuille is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden voor pensioenfondsen. Dit heeft twee belangrijke oorzaken. Ten eerste heeft het Financieel Toetsingskader pensioenfondsen ertoe gedwongen om beleggingen steeds ten opzichte van de pensioenverplichtingen te beoordelen. Hierdoor is de keuze om het renterisico (gedeeltelijk) af te dekken van groot belang.

Private equity: percepties en feiten

Private equity: percepties en feiten

in VBA Journaal door

Het beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen, ofwel, private equity is recentelijk vaak in het nieuws. Zowel de sterke groei van het beheerd vermogen als de forse toename van megatransacties door buy-out fondsen hebben geleid tot veel aandacht in de media en zelfs de Tweede Kamer.

De zorgplicht van artikel 52 Pensioenwet

De zorgplicht van artikel 52 Pensioenwet

in VBA Journaal door

Met ingang van 1 januari 2008 treedt artikel 52 van de Pensioenwet in werking1 . In artikel 52 is geregeld dat de pensioenuitvoerder (lees het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar) een zorgplicht heeft bij de zogeheten premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid, ook wel de beschikbare premieregelingen genoemd.

Het zal u een zorg zijn

Het zal u een zorg zijn

in VBA Journaal door

Op 1 januari 2008 krijgen pensioenfondsen en verzekeraars met deelnemers aan pensioenregelingen met keuzevrijheid, doorgaans beschikbare premieregelingen en/of bijspaarregelingen, te maken met de zorgplicht. De AFM houdt toezicht op de correcte naleving van de wet.

De gearriveerde toekomst

De gearriveerde toekomst

in VBA Journaal door

‘Waar kun je nog in beleggen als je bij al je beleggingen rekening moet houden met schendingen van mensenrechten, kinderarbeid, milieuvervuiling en ga zo maar door?’ Deze verzuchting van een belegger, vormde niet de uiting van een gemakzuchtig excuus om sociale, ethische of milieuvraagstukken terzijde schuiven. De belegger was oprecht bezorgd over de vraag: waar ligt de grens van het aanvaardbare?

Constructing an SRI Multi-manager portfolio

Constructing an SRI Multi-manager portfolio

in VBA Journaal door

Socially Responsible Investing (SRI) is becoming increasingly relevant to institutional investors. In this paper we will review the various approaches to SRI from the perspective of a multi-manager. We will focus on several important issues that need to be considered when creating an SRI portfolio using external managers, as we find that investors with SRI goals should pay particular attention to some specific risk characteristics.

Beleggen in grondstoffen nog steeds de moeite waard

Beleggen in grondstoffen nog steeds de moeite waard

in VBA Journaal door

Grondstoffen waren met afstand de slechtst presterende vermogenscategorie in 2006. De toonaangevende GSCI Total Return index daalde met meer dan 20% en de GSCI Total Return Energy deed het met een daling van 30% zelfs nog slechter. Voldoende reden om de aantrekkelijkheid van beleggingen in grondstoffen opnieuw ter discussie te stellen.

Infrastructuur

Infrastructuur

in VBA Journaal door

De rente is de afgelopen zes jaar sterk gedaald terwijl de stijgingen op de aandelenmarkten per saldo van beperkte omvang bleven. Dit leidde tot de zoektocht naar beleggingsalternatieven met andere risico/rendementsperspectieven en diversificatiepotentieel: alternatieve beleggingscategorieën.

Institutionele beleggers laten geld liggen

Institutionele beleggers laten geld liggen

in VBA Journaal door

De bewijzen tegen de efficiëntie van de aandelenmarkt stapelen zich op, zowel in theorie als in de praktijk. Verschillende partijen brengen producten op de markt met een systematische aanpak die historisch gezien een duidelijk beter rendement-risico profiel laten zien dan de marktwaardegewogen indices.

Subscribe to our newsletter