Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership
Reset filters
742 results
Het zal u een zorg zijn

Het zal u een zorg zijn

in VBA Journaal door

Op 1 januari 2008 krijgen pensioenfondsen en verzekeraars met deelnemers aan pensioenregelingen met keuzevrijheid, doorgaans beschikbare premieregelingen en/of bijspaarregelingen, te maken met de zorgplicht. De AFM houdt toezicht op de correcte naleving van de wet.

De gearriveerde toekomst

De gearriveerde toekomst

in VBA Journaal door

‘Waar kun je nog in beleggen als je bij al je beleggingen rekening moet houden met schendingen van mensenrechten, kinderarbeid, milieuvervuiling en ga zo maar door?’ Deze verzuchting van een belegger, vormde niet de uiting van een gemakzuchtig excuus om sociale, ethische of milieuvraagstukken terzijde schuiven. De belegger was oprecht bezorgd over de vraag: waar ligt de grens van het aanvaardbare?

Beleggen in grondstoffen nog steeds de moeite waard

Beleggen in grondstoffen nog steeds de moeite waard

in VBA Journaal door

Grondstoffen waren met afstand de slechtst presterende vermogenscategorie in 2006. De toonaangevende GSCI Total Return index daalde met meer dan 20% en de GSCI Total Return Energy deed het met een daling van 30% zelfs nog slechter. Voldoende reden om de aantrekkelijkheid van beleggingen in grondstoffen opnieuw ter discussie te stellen.

Infrastructuur

Infrastructuur

in VBA Journaal door

De rente is de afgelopen zes jaar sterk gedaald terwijl de stijgingen op de aandelenmarkten per saldo van beperkte omvang bleven. Dit leidde tot de zoektocht naar beleggingsalternatieven met andere risico/rendementsperspectieven en diversificatiepotentieel: alternatieve beleggingscategorieën.

Normal backwardation, is dat normaal?

Normal backwardation, is dat normaal?

in VBA Journaal door

Commodities staan de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van beleggers. Het snel stijgende aantal mogelijkheden om in commoditymarkten te beleggen, de (veronderstelde) lage correlatie met traditionele beleggingscategorieën en de relatief hoge rendementen in de afgelopen jaren hebben de interesse van beleggers gewekt (zie V.d. Kolk, [2006] en Vrugt, Wuijster en V.d. Goorbergh, [2006]).

Institutionele beleggers laten geld liggen

Institutionele beleggers laten geld liggen

in VBA Journaal door

De bewijzen tegen de efficiëntie van de aandelenmarkt stapelen zich op, zowel in theorie als in de praktijk. Verschillende partijen brengen producten op de markt met een systematische aanpak die historisch gezien een duidelijk beter rendement-risico profiel laten zien dan de marktwaardegewogen indices.

Easy money is local

Easy money is local

in VBA Journaal door

De laatste jaren is onderzoek gedaan naar de effecten van de valuta mismatch in de balans van bedrijven in opkomende markten. Hieruit blijkt dat de kapitaalverschaffers en de bedrijven elkaar gevangen houden in een suboptimale oplossing: hoewel het verschaffen van financiering in lokale valuta voordelen heeft voor beide partijen, is dit zonder samenwerking niet mogelijk en valt men terug op financiering in harde valuta.

Verantwoord beleggen, duurzaamheid en institutionele beleggers

Verantwoord beleggen, duurzaamheid en institutionele beleggers

in VBA Journaal door

Verantwoord of duurzaam beleggen kan het beleggingsbeleid van een institutioneel belegger ingrijpend veranderen. Dit artikel beschrijft welke invloed deze nieuwe trend op het beleggingsbeleid van een pensioenfonds kan hebben.

De Meervoudige Mentale Modellen van Charlie Munger, de ‘not-sosilent partner’ van Warren Buffett

De Meervoudige Mentale Modellen van Charlie Munger, de ‘not-sosilent partner’ van Warren Buffett

in VBA Journaal door

Achter het buitengewone verhaal van de beleggingsmaatschappij Berkshire Hathaway gaan twee financiële genieën schuil: de superbelegger Warren Buffett en zijn ‘stille vennoot’ Charlie Munger. Munger, die zijn positie in de schaduw van Buffett koestert, is Buffetts vriend, adviseur en advocaat – niet alleen zijn gewone advocaat, maar ook advocaat van de duivel.

Dreaming of Africa

Dreaming of Africa

in VBA Journaal door

Sub-Saharan Africa has traditionally been negatively associated with widespread poverty, war, drought and severe political and economic instability, despite its valuable mineral and land resources. International portfolio investment in these markets has lagged the large flows into the Asian and Latin American emerging markets. However, positive developments in recent years are increasingly attracting the attention of large hedge funds and real money funds.

Emerging Markets Debt: Evolving Rapidly

Emerging Markets Debt: Evolving Rapidly

in VBA Journaal door

“With enough tailwinds, even turkeys can fly” captures the sceptic’s opinion about emerging markets. Over the last couple of years Emerging Markets Debt (EMD) has performed very well and as a result attracted a lot of new investors. What about the future? Are emerging markets, after their run up, going to bust as they did before? Where are the opportunities in the long term?

Middelen verdelen in een marktwaardewereld en het fenomeen van portable everything

Middelen verdelen in een marktwaardewereld en het fenomeen van portable everything

in VBA Journaal door

Nieuwe uitdagingen vragen om passende antwoorden. Door de Pensioenwet krijgen pensioenfondsen te maken met verplichtingen op marktwaarde, vervolgens de daaruit voortkomende zichtbaarheid van tot op dat moment verborgen risico’s en in potentie grote jaarlijkse fluctuaties van de dekkingsgraad en de kostendekkende premie.

Alternatives vanuit een ALM perspectief

Alternatives vanuit een ALM perspectief

in VBA Journaal door

Het doel van een ALM studie is om tot een integraal premie-, indexatie- en beleggingsbeleid te komen. Onder beleggingsbeleid werd, tot een aantal jaren geleden, hierbij uitsluitend de afweging tussen de hoofdcategorieën aandelen, vastrentend en eventueel vastgoed beschouwd. Verdere verbijzondering van de beleggingsportefeuille werd meer als een tactische dan een strategische beleidskeuze gezien.

Subscribe to our newsletter