Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership
Reset filters
723 results
Heel Merkwaardige Contracten

Heel Merkwaardige Contracten

in VBA Journaal door

Op 11 december verdedigde Theo Kocken, directeuroprichter van Cardano Risk Management uit Rotterdam, zijn proefschrift “Curious Contracts” aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn werk bevat een aantal uiterst interessante en innovatieve elementen, leidend tot een geheel nieuwe kijk op pensioenen en pensioenvoorziening. Het onderstaande is een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies van het proefschrift.

Fee structures in non-listed real estate funds for institutional investors

Fee structures in non-listed real estate funds for institutional investors

in VBA Journaal door

Investing in non-listed real estate funds has increased substantially over the last decade. Although indirect investing in real estate has existed for a long time little is known about the costs associated with investing in these funds. This article provides an overview of typical fee structures related to non-listed real estate funds for institutional investors. The topic is important for a number of reasons.

Is er plaats voor Commodities in een strategische beleggingsportefeuille?

Is er plaats voor Commodities in een strategische beleggingsportefeuille?

in VBA Journaal door

In de afgelopen vijf jaar hebben commodities een zeer goede performance laten zien. De Goldman Sachs Commodity Index – een productie-gewogen mandje van grondstoffentermijncontracten – liet over de afgelopen vijf jaar een gemiddeld totaal rendement zien van 15% per jaar. Uiteraard speelde hier de ontwikkeling van de olieprijs een belangrijke rol, welke in de afgelopen vijf jaar steeg van US$20 naar ruim US$60 per barrel.

Optieregelingen: waardevol of waardeloos?

Optieregelingen: waardevol of waardeloos?

in VBA Journaal door

Optieregelingen staan regelmatig in de publieke belangstelling. Neem de rol van optieregelingen in het drama Ahold, de minister van financiën die de prikkels uit optieregelingen ‘pervers’ noemt en de aanbevelingen van de commissie Tabaksblat betreffende optieregelingen.

Managing Risk in Multi-Asset, Liability-Driven Portfolios

Managing Risk in Multi-Asset, Liability-Driven Portfolios

in VBA Journaal door

Modern institutional portfolios are often complex ‘Multi-Manager, Multi-Asset, Liability Driven’ or in short, ‘MA/LD’ strategies for which the risk management and analytical tools are not yet fully developed. The article outlines the risks that this lack of risk management creates, and pleads for the development of an integrated ‘analytical platform’ that supports the various specialists involved in these portfolios with quantitative instruments.

Setting up a Performance Attribution Framework

Setting up a Performance Attribution Framework

in VBA Journaal door

The purpose of any performance attribution system can be summarized in one phrase: creating and supplying transparent reports to target audiences. Unfortunately, defining the content of the reports is far from trivial; it depends on the investment process as well as the audience. For instance, trustees of pension plans are focused on main investment decisions.

Performance meting voor pensioenfondsen

Performance meting voor pensioenfondsen

in VBA Journaal door

Wereldwijd hebben pensioenfondsen geleden onder de teleurstellende prestaties van de aandelenbeurzen gedurende de periode 1999-2003. Zo rapporteert Wilshire associates in mei 2003 dat 89% van de defined benefit plans in de Verenigde Staten een funding ratio heeft kleiner dan 100%2. Tegen het einde van 2003 is het totale tekort van pensioen fondsen in de VS opgelopen tot meer dan 350 miljard dollar (Pension Benefit Guarantee Corporation, 2003).

Pensioenfondsen en het gebruik van swaptions

Pensioenfondsen en het gebruik van swaptions

in VBA Journaal door

Met de aanstaande invoering van het Financieel Toetsingskader is een toenemend aantal pensioenfondsen op zoek gegaan naar methoden om hun risico’s beter te beheren en te beheersen. De inzet van rente swaptions is één van de strategieën die hiervoor in aanmerking kan komen. In deze bijdrage behandelen we de mogelijke toegevoegde waarde van swaptions, vergelijken we swaptions met andere instrumenten en toetsen we de consequenties in een ALM omgeving.

De toekomst van de Nederlandse financiële sector

De toekomst van de Nederlandse financiële sector

in VBA Journaal door

De financiële sector is traditioneel in hoge mate een binnenlandse sector. Nog steeds wordt ruim 80% van de productie in het binnenland afgezet, ongeveer gelijkelijk verdeelt tussen bedrijven en gezinnen. De barrières voor toetreding zijn hoog, niet in het laatst door de invloed van het prudentiële toezicht met zijn ingebouwde voorkeur voor ordelijke markten.

Uitdagingen voor een Nederlandse vermogensbeheerder

Uitdagingen voor een Nederlandse vermogensbeheerder

in VBA Journaal door

Nederlandse vermogensbeheerders hebben het rijk allang niet meer alleen. In de jaren negentig richtten steeds meer Angelsaksische collega’s hun vizier op onze goedgevulde institutionele schatkist. Die internationalisering en concurrentie vanuit het buitenland zal alleen maar verder toenemen. Welke ontwikkelingen kunnen we in de komende jaren verwachten?

Beleggen, begrijpt u het nog?

Beleggen, begrijpt u het nog?

in VBA Journaal door

In de afgelopen vijftien jaar hebben de beleggingsportefeuilles van de private banking-relaties van Fortis MeesPierson een totale metamorfose laten zien. Ook de beleggingsorganisatie achter de portefeuilles is sterk veranderd en complexer geworden door de internationalisatie die Fortis MeesPierson in deze periode heeft ondergaan.

Een SWOT-perspectief op de Nederlandse vermogensbeheer industrie

Een SWOT-perspectief op de Nederlandse vermogensbeheer industrie

in VBA Journaal door

De vraag naar specialistische vermogensbeheerproducten is de afgelopen jaren sterk toegenomen en zal naar verwachting blijven stijgen. De Nederlandse vermogensbeheer industrie staat voor de uitdaging een effectieve respons te geven op deze ontwikkelingen.

Het vestigingsklimaat voor financiële instellingen in Nederland

Het vestigingsklimaat voor financiële instellingen in Nederland

in VBA Journaal door

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij een aantal onderwerpen die van belang zijn bij het nadenken over de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor financiële instellingen.

Subscribe to our newsletter