Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap

Voor institutionele adviseurs en informatieverstrekkers

Met educatieve video's en transcripten (in het Engels)

Het 2020 programma bestaat uit ten minste de volgende modules

  • Search for yield (alleen voor Adviseurs) - beschikbaar
  • Responsible Investment & Climate risk - beschikbaar
  • Laws & Regulations - beschikbaar
  • SRD II & Stewardship Code - beschikbaar
  • Risk Management - beschikbaar
  • Integrity of Financial Markets - beschikbaar
  • Investing for Pension Funds - beschikbaar

Andere modules kunnen gedurende het jaar worden toegevoegd op basis van actuele ontwikkelingen. Alle modules in het 2020-programma moeten voor het einde van het jaar zijn afgerond om te voldoen aan MiFID II.Deelnemers worden op de hoogte gesteld wanneer er een nieuwe module inclusief toets beschikbaar is. Alle modules zullen ruim op tijd beschikbaar komen om voor het eind van het jaar het hele programma te kunnen afronden.

Teach-in Video: Search for Yield (Assessment for Advisors only)

Teach-in Video: Responsible Investment & Climate Risk

Teach-in Video: Laws & Regulations

Teach-in Video: SRD II & Stewardship Code

Teach-in Video: Risk Management

Teach-in Video: Investing for pension funds

Teach-in Video: Integrity of Financial Markets

 

Abonneer op onze nieuwsbrief