Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap
737 resultaten
De koersimpact van catastrofaal wangedrag van bedrijven

De koersimpact van catastrofaal wangedrag van bedrijven

in VBA Journaal door

Hoe verwerken beurskoersen de economische impact van catastrofale gebeurtenissen? Hoe gaan beleggers om met catastrofale risico’s? Vaak zijn dit zwarte zwanen, gebeurtenissen met een zeer kleine kans op voorkomen, maar met een zeer grote impact als ze zich voordoen. Sinds de publicatie van Taleb’s boek The Black Swan is het idee dat beleggers de impact van catastrofale gebeurtenissen schromelijk onderschatten wijd verspreid geraakt.

Was Alan Greenspan maar scenariodenker

Was Alan Greenspan maar scenariodenker

in VBA Journaal door

Net zoals Alan Greenspan moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat hun model van de wereld er soms pijnlijk naast kan zitten. Tijd voor een inhaalslag. Geen orthodoxe econoom moeten we meer geloven, bescheidenheid en pluralisme zijn de nieuwe sleutelwoorden. Met scenariodenken ontwikkel je meerdere wereldbeelden die radicaal kunnen verschillen in hun aannames over de werking van de wereld.

Samenvatting van RBA-scriptie: Het kunstmatige rentetermijneffect van de Ultimate Forward Rate

Samenvatting van RBA-scriptie: Het kunstmatige rentetermijneffect van de Ultimate Forward Rate

in VBA Journaal door

Voor de meeste Nederlandse pensioenfondsen is de dekkingsgraad een cruciale indicator voor het bepalen van haar financiële beleid. De rekenrente die gebruikt wordt voor het waarderen van pensioenverplichtingen ligt ten grondslag aan het bepalen van de dekkingsgraad. Hierdoor is voor pensioenfondsen het beheersen van renterisico een van de belangrijkste taken bij het waarborgen van haar financiële positie en solvabiliteit.

Global Macro; Embracing the Unthinkable

Global Macro; Embracing the Unthinkable

in VBA Journaal door

A changing geo-political landscape, low interest rates, and changing pension deals challenge investors in navigating their asset base through uncertain financial markets. The question is how unconventional monetary policy of the major central banks around the world unfolds and how financial market dynamics evolve from here, especially when interest rates rise.

Valuing uncertainty using disruptive scenarios and real options

Valuing uncertainty using disruptive scenarios and real options

in VBA Journaal door

Investment decision making methodologies like Discounted Cash Flow (DCF) require forecasts. However, what if the future cash flows are highly uncertain? Disruptive scenarios have been used for more than four decades to “think the unthinkable” and to make uncertainties explicit. For internal decision making of the company, DCF has been supplemented with the real option theory, to value uncertainty.

Spreiden is het enige wat helpt

Spreiden is het enige wat helpt

in VBA Journaal door

The Index People is een Nederlandse vermogensbeheerder met een geheel eigen beleggingsfilosofie. Voor dit nummer van het VBA Journaal sprak ik de oprichters, Reinder Kuperus en Marc Vijver, op hun kantoor in Haarlem.

Scenarioboeken Risk-taking, gut feelings and the biology of boom and bust

Scenarioboeken Risk-taking, gut feelings and the biology of boom and bust

in VBA Journaal door

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat onder bevel van vlootvoogd Michiel de Ruyter de Tocht naar Chatham werd ondernomen. In juni 1667 vaart hij met zijn vloot dwars door de ketting die de marinehaven tegen vijandelijke schepen had moeten beschermen. Het vlaggenschip van de Engelsen, de Royal Charles, wordt buitgemaakt en naar Amsterdam versleept.

Erken het onvermijdelijke

Erken het onvermijdelijke

in VBA Journaal door

De meeste portefeuilleconstructiemodellen veronderstellen stabiele correlaties tussen de verschillende beleggingscategorieën en een zekere mate van voorspelbaarheid van rendementen. De praktijk blijkt weerbarstiger. Extreme schokscenario’s en regimeveranderingen komen met grote regelmaat voor. Onder dergelijke omstandigheden kunnen correlaties, risico’s en risicopremies voor korte of langere tijd sterk afwijken van hun ‘normale’ waardes.

Samenvatting van RMFI-scriptie: “Expectation Convergence and Herding Behavior among Professional Forecasters”

Samenvatting van RMFI-scriptie: “Expectation Convergence and Herding Behavior among Professional Forecasters”

in VBA Journaal door

Professional forecasters’ expectations can have a significant impact on financial markets. Hommes (2011) points out that “individual expectations about future aggregate outcomes is the key feature that distinguishes social sciences and economics from the natural sciences”. He mentions that weather forecasts do not influence the probability of rain, but that economic forecasts do influence financial markets.

Risico Epistemologie

Risico Epistemologie

in VBA Journaal door

Voor deze vraag moeten we terug naar de eerste beginselen en nadenken over het werkelijke doel van risicomanagement. Hiervoor wenden we ons tot de epistemologie, de kennistheorie en in het bijzonder de wetenschap van de grenzen van onze kennis. Vaak wordt er gezocht naar een zeker fundament of criterium, zij het intern in de mens zelf, zij het extern ergens in de buitenwereld, dat als garantie kan dienen voor zekere kennis.

Interview Dan Ariely

Interview Dan Ariely

in VBA Journaal door

Koelewijn: I’ve read your book The Honest Truth about Dishonesty with interest. Could you please tell me about your most important findings with regards to dishonesty and integrity?

The hour between dog and wolf

The hour between dog and wolf

in VBA Journaal door

Risk-taking, gut feelings and the biology of boom and bust

Marktmisbruik

Marktmisbruik

in VBA Journaal door

Op 3 juli 2016 trad de Europese Verordening Marktmisbruik in werking.2 Vanaf dat moment zijn al onze nationale voorschriften op het gebied van marktmisbruik buiten werking gesteld. Voortaan zijn uitsluitend nog Europese voorschriften van kracht. Dat zijn er niet weinig: de Verordening zelf vormt al een klein wetboek, terwijl veel bepalingen van deze basisverordening op gedetailleerde wijze zijn uitgewerkt in maar liefst twaalf uitvoeringsverordeningen.

Abonneer op onze nieuwsbrief