Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership
Reset filters
737 results
Beleggen, begrijpt u het nog?

Beleggen, begrijpt u het nog?

in VBA Journaal door

In de afgelopen vijftien jaar hebben de beleggingsportefeuilles van de private banking-relaties van Fortis MeesPierson een totale metamorfose laten zien. Ook de beleggingsorganisatie achter de portefeuilles is sterk veranderd en complexer geworden door de internationalisatie die Fortis MeesPierson in deze periode heeft ondergaan.

Sources of Hedge Fund Risk and Return

Sources of Hedge Fund Risk and Return

in VBA Journaal door

During the last couple of years, the hedge fund industry has experienced rapid growth. As a result of positive returns and strong inflows from both private and especially institutional investors, assets under management have reached an estimated USD 1.1 trillion (Tremont 2005). While this number is still relatively small compared to the overall size of financial markets, the presence of hedge funds is increasingly felt.

The long-term risk and return  effects of investing in private  equity

The long-term risk and return effects of investing in private equity

in VBA Journaal door

Private equity is gaining popularity with Dutch institutional investors. At first sight its characteristics appear very attractive: high returns, low risk and low correlation with public equity and bonds. However, the risk characteristics in particular may be biased by the appraisal-based nature of private equity returns.

Alternative Assets from a Liability Management Perspective

Alternative Assets from a Liability Management Perspective

in VBA Journaal door

Investments in alternative assets have the potential to substantially improve expected returns and downside risk of an investor. However, this potential is constrained by the need to manage the risk from asset and liability mismatches (“ALM Mismatch”). We have chosen to focus on four of the more mainstream alternative asset classes: commodities, property, private equity and hedge funds.

Global Value Added/ Opportunistic Real Estate

Global Value Added/ Opportunistic Real Estate

in VBA Journaal door

Real estate as an asset class has long been an essential component of the overall portfolio mix for institutional investors. Diversification features and favorable risk/return metrics in general have been the most important drivers for including this asset category in investment portfolios.. Institutional investors operating in large local markets have typically held property investments directly in their local markets, while investors with smaller local markets have a longer history of cross border real estate investing.

De toevoegde waarde van  inflation-linked bonds voor  pensioenfondsen

De toevoegde waarde van inflation-linked bonds voor pensioenfondsen

in VBA Journaal door

In het afgelopen jaar is de omvang van de inflation-linked bond markt opnieuw fors gestegen. De waarde van staatsobligaties die gekoppeld zijn aan de inflatie in het Eurogebied is inmiddels toegenomen tot meer dan 100 miljard euro. De kans is groot dat de omvang van de markt zal blijven groeien, mede doordat Duitsland de uitgifte van inflation-linked bonds overweegt.

Alternatieve indexatievormen: Collectief DC

Alternatieve indexatievormen: Collectief DC

in VBA Journaal door

De eens zo rustige pensioenwereld is de laatste jaren volop in beweging. De conjunctuurcyclus bleek niet dood te zijn, en ook risico bleek geen theoretisch begrip te zijn geworden, zoals de forse daling van de aandelenmarkten heeft laten zien. Daarnaast heeft de vernieuwde regelgeving (zoals het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) en IFRS) gezorgd voor een herdefiniëring van het begrip “risico”, met name door de waardering van verplichtingen op basis van marktrentes in plaats van een vaste rekenrente.

IFRS: van theorie naar praktijk De rendementen van het pensioenfonds werken door op de ondernemingswinst

IFRS: van theorie naar praktijk De rendementen van het pensioenfonds werken door op de ondernemingswinst

in VBA Journaal door

“Bayer takes € 1.1 billion pensions accounting hit” zo kopte IPE op 9 november 2005 en op 7 september 2005 kon men lezen “ BAE pension liability widens by € 1.3bn”. Dit zijn twee recente voorbeelden waarin ondernemingen opgeschrikt worden door toegenomen pensioenlasten.

Individuele Keuze in een Collectief Pensioen

Individuele Keuze in een Collectief Pensioen

in VBA Journaal door

Een typisch pensioenfonds voert een uniforme regeling uit voor een heterogeen bestand van deelnemers. De financiering vindt plaats op collectieve grondslag: doorsneepremie, één asset mix en risicodeling. Aan collectief vermogensbeheer en risicodeling binnen pensioenfondsen zijn in vergelijking met een individuele pensioenregeling (defined contribution) belangrijke voordelen te onderkennen.

Dual-Duration Matching

Dual-Duration Matching

in VBA Journaal door

Liability-relative investment approaches are described in two major strands of the literature. The more general strand concerns surplus asset allocation, which adapts the mean-variance return-risk balancing notions of Markowitz efficient frontiers to include liabilities as an asset held short. And there is the cash-flow matching and duration-matching strand, exemplified by the many articles on this topic by Leibowitz (1992).

Search for the Holy Grail

Search for the Holy Grail

in VBA Journaal door

“Mainstream finance can have an allergic reaction when dealing with the world of social responsible investing” said one of the panellists at the VBA seminar. This statement exactly highlights why it is important to introduce mainstream finance to the broader world of SRI.

Trends and developments in the long-term incentive contracts of Dutch executives

Trends and developments in the long-term incentive contracts of Dutch executives

in VBA Journaal door

In the past few years, executive compensation has been one of the most heated topics in the Dutch corporate world. The popular press in particular, has referred to the compensation of Dutch executive board members as ‘excessive’, and Dutch executives are being typified as greedy and solely focused on enriching themselves at the expense of the stakeholders of the company.

ALM-seminar: ‘Is het Nederlandse pensioenstelsel houdbaar?’

ALM-seminar: ‘Is het Nederlandse pensioenstelsel houdbaar?’

in VBA Journaal door

Op 16 november zochten de sprekers onder leiding van de dagvoorzitter Jan van de Poel (Universiteit van Maastricht) ’s ochtends vooral naar de nader in te vullen onderwerpen in het FTK (Willem Boeschoten, Shell) en naar mogelijke wijzigingen in het beleid die pensioenfondsen robuuster maken tegen de risico’s in hun balans.

Subscribe to our newsletter