Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap

GIPS-standaard nu ook voor alternatieve beleggers en pensioenfondsen

Terug naar laatste publicaties

Casper LötgerinkAl sinds 1999 gebruikt CFA Institute de Global Investment Performance Standards (GIPS) om te waarborgen hoe rendementscijfers op een eerlijke en getrouwe wijze kunnen worden berekend en gerapporteerd. GIPS 2020 zorgt voor een bredere scope en verbeterde toepasbaarheid.

Het doel hiervan is om bij het vergelijken van vermogensbeheerders een objectiever beeld te krijgen en transparant te maken in hoeverre een vermogensbeheerder heeft gepresteerd ten opzichte van de relevante benchmark. De huidige GIPS-standaard die in 2010 werd geïntroduceerd, heeft vooral voor meer traditionele vermogensbeheerders een belangrijke rol gespeeld in het verder professionaliseren van rendementsrapportages.

De nieuwe versie van de standaard, GIPS 2020, die vanaf 1 januari 2020 van toepassing is, brengt naast een aantal aanpassingen in de standaard voor vermogensbeheerders ook explicieter alternatieve managers, private wealth managers en asset owners (waaronder pensioenfondsen) in scope. Hiermee komt nu ook voor dit type beleggers een best practicesstandaard voor rendementsberekeningen binnen bereik.

In 10 jaar is de wereld veranderd en daarom was ook GIPS aan een herziening toe. Verschillende nieuwe punten komen in de GIPS 2020 standaard naar voren. De mogelijkheden voor bedrijven om gepoolde fondsspecifieke resultaten te presenteren zijn verbeterd. Er zijn minder specifieke vereisten voor asset classes en er is meer aandacht voor de accountstructuur voor een breder scala aan activatypen. Er kan nu ook gekozen worden voor money weighted returns (MWR) in plaats van time-weighted returns (TWR) als aan bepaalde criteria wordt voldaan, waardoor organisaties de flexibiliteit hebben om de meest geschikte rendementsvorm voor de accountstructuur te kiezen.

Zoals gezegd zijn alternatieve investeringen opgenomen en uitgewerkt in de scope. Bij alternatieve investment managers zien we dat er vaak veel spreiding is in de beleggingsresultaten. Daarnaast zien we dat bij alternatieve investeringen soms de gekozen benchmark maar beperkt past bij de gekozen strategie van de vermogensbeheerder. Om inzicht te krijgen in hoeverre een vermogensbeheerder daadwerkelijk waarde toevoegt, helpt het dat de nieuwe GIPS-standaard meer ruimte geeft in de berekening van performance.

Er is nu een keuze om zowel een tijdgewogen (TWR) als een geldgewogen (MWR) berekeningswijze te hanteren, zodat de berekening passend kan worden gemaakt bij de strategie. Daarnaast kan meer aandacht worden gegeven aan fondsrendementen, om een beter beeld van de prestaties te geven, en zijn een aantal vereisten die eerder aan Private Equity en vastgoedinvesteringen waren opgelegd, verwijderd om GIPS voor alternatieve investeringen relevanter te maken.

Ook voor pensioenfondsen als asset owners kan GIPS 2020 worden toegepast. Gezien de uitdagingen waar pensioenfondsen met de huidige lage rente voor staan, zal de wijze van rendementsberekeningen misschien niet het eerste punt van aandacht zijn. In de uitleg aan de deelnemers kan door het gebruik van GIPS wel beter worden bekeken wat de beleggingen hebben opgeleverd en welke waarde bestuurders en vermogensbeheerders hebben toegevoegd aan het fonds.

De toegevoegde waarde van GIPS voor pensioenfondsen is drieledig. Ten eerste geeft het aan dat het fonds transparantie op het gebied van rendementscijfers naar toezichthouders en deelnemers belangrijk vindt. Ten tweede biedt het zekerheid dat rendementscijfers zijn berekend in lijn met best practices. En ten derde laat het zien dat het fonds een beheerste bedrijfsvoering heeft op het gebied van rendementsberekeningen.

Vooruitlopend op de nieuwe standaard zijn er inmiddels meer dan 10 asset owners die compliance claimen met de nieuwe standaard. De verwachting is dat dit richting 2020 flink aantrekt en dat ook in Nederland pensioenfondsen deze standaard zullen gaan naleven.

De GIPS-standaard is nu relevanter dan ooit. Hobbels voor alternatieve investeringen en voor asset owners zijn weggenomen, om ook voor deze groepen betere vergelijkbaarheid te bieden.

Deze column van Casper Lötgerink, voorzitter commissie Investment Performance Measureme iCFA Society VBA Netherlands, is verschenen in Financial Investigator nummer 6, 2019: GIPS-standaard nu ook voor alternatieve beleggers en pensioenfondsen

in Externe publicatie door

Abonneer op onze nieuwsbrief