Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap
741 resultaten
Casestudy Vastgoed Van (il)liquiditeit naar portefeuillebeleid

Casestudy Vastgoed Van (il)liquiditeit naar portefeuillebeleid

in VBA Journaal door

De samenstelling van de optimale vastgoedportefeuille verschilt per (institutionele) belegger en wordt in hoge mate bepaald door de rol van, en behoefte aan liquiditeit. Dit artikel zet de portefeuilleconstructie uiteen en belicht de rol van liquiditeit per vastgoeddeelmarkt. Vastgoed heeft verschillende deelmarkten, waarvan het rendementsverloop sterk beïnvloed wordt door de liquiditeit.

Risk less and prosper by Zvi Bodie en Rachelle Taqqu, your guide to safer investing

Risk less and prosper by Zvi Bodie en Rachelle Taqqu, your guide to safer investing

in VBA Journaal door

Zvi Bodie is een beroemde Amerikaanse econoom, onder (veel) meer schrijver van het standaardwerk Financial Economics met niemand minder dan Robert C. Merton. Hij heeft veel gepubliceerd over pensioenen en personal finance in toonaangevende academische tijdschriften.

Farmland investment: Reaping the rewards of illiquidity?

Farmland investment: Reaping the rewards of illiquidity?

in VBA Journaal door

Upheavals in international financial markets, low yields on traditional investments, and the threat of inflation resulting from quantitative easing are causing an increasing number of investors to evaluate alternative asset classes.

Tijd voor revisie van Life-Cycle fondsen

Tijd voor revisie van Life-Cycle fondsen

in VBA Journaal door

Lange termijn beleggers kunnen niet alleen profiteren van risicodiversificatie tussen beleggingscategorieën, maar ook van tijdsdiversificatie bínnen beleggingscategorieën. In dit artikel belichten wij in het kort de grondbeginselen van Life-Cycle fondsen en beargumenteren wij vervolgens dat lage rentes en de herontdekking van het modelrisico van strategische asset allocaties aanleiding vormen om de opzet van Life-Cycle fondsen te wijzigen.

Inflatierisico en de particuliere belegger: sparen is vaak helemaal niet zo veilig!

Inflatierisico en de particuliere belegger: sparen is vaak helemaal niet zo veilig!

in VBA Journaal door

De huidige marktontwikkelingen zorgen voor veel onzekerheid bij consumenten. Een vrijwel constante stroom van onheilspellende berichten zoals over (de toekomst van) Europa, pensioenfondsen die voortdurend (moeten) korten op de uitkeringen, het forse begrotingstekort naast de inmiddels beruchte ‘fiscal cliff’ waarmee de Verenigde Staten van Amerika worstelden en nog vele andere zaken zijn aan de orde van de dag.

Centraal platform voor effectenprocessing is belangrijke innovatie op effectengebied

Centraal platform voor effectenprocessing is belangrijke innovatie op effectengebied

in VBA Journaal door

Ruim 2500 jaar geleden werden in China de eerste munten gebruikt als centraal ruilmiddel voor goederen en diensten. Sindsdien zijn vele innovaties bedacht en doorgevoerd om de kapitaalmarkt efficiënter en goedkoper te maken. De nieuwste innovatie richt zich op meer efficiency aan de ‘achterkant’ van het effectenproces in de vorm van een centraal platform voor de verwerking van effectenhandelingen.

The Missing Risk Premium: Why Low Volatility Investing Works

The Missing Risk Premium: Why Low Volatility Investing Works

in VBA Journaal door

Eric Falkenstein is een originele, breed geïnteresseerde financiële ‘pracademic’. Hij heeft een academische achtergrond en past zijn kennis momenteel toe bij een commercieel bedrijf (Walleye Software). Hij promoveerde in 1994 aan North Western University en liet al in zijn proefschrift zien dat aandelen met een hoog risico een laag rendement hebben.

Innovatie binnen de financiële sector

Innovatie binnen de financiële sector

in VBA Journaal door

De afgelopen circa 5 jaar hebben verschillende crisissen de financiële sector behoorlijk geraakt. Los van financiële problemen zijn de toezichthouder en consument druk bezig geweest met het in kaart brengen van de huidige producten en diensten. De toezichthouder en consument creëren zo een nieuw landschap van eisen en wensen waarbinnen de financiële sector oplossingen kan aandragen. De financiële sector zal dus moeten innoveren.

Kleiner denken

Kleiner denken

in VBA Journaal door

Het bewustzijn dat de klant centraal moet staan is er binnen de financiële sector inmiddels wel. Maar zijn financiële ondernemingen werkelijk in staat zich zo te vernieuwen dat de klant echt voorop komt te staan, niet alleen in producten, maar ook in de advisering daaromheen? De sector blinkt niet uit in innovatiekracht, althans niet met het belang van de klant voor ogen. Decennialang stond innoveren gelijk aan het creëren van nieuwe business.

Traditioneel pensioenplan contraproductief voor individuele beleggers?

Traditioneel pensioenplan contraproductief voor individuele beleggers?

in VBA Journaal door

Vanwege de recente crisisjaren zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen onder druk komen te staan, waardoor zij zijn gevlucht naar “veilige investeringen”. Dit is intuïtief een logische keuze, maar is niet perse optimaal. Wij onderzochten optimale pensioenplannen voor mensen die zelf beleggen voor hun pensioen en wij concluderen dat er betere alternatieven zijn dan hierboven wordt gesteld.

Schuurmans’ nationaal initiatief geld adviesdienst

Schuurmans’ nationaal initiatief geld adviesdienst

in VBA Journaal door

Bas Schuurmans lijkt zich uit het actieve leven te hebben teruggetrokken. Hij was meer dan dertig jaar consultant, waarvan 20 bij een automatiseerder. ‘Ik werkte op het snijvlak van de business en de IT’ vertelt hij later als we aan tafel zitten. Op zijn 58e zette hij er een punt achter. Met een brede glimlach en pretoogjes vertelt hij dat hij zijn huis in Bilthoven nog net op tijd wist te verkopen. ‘Er kwam een adellijke dame langs.

Herziening Pensioenfondsenrichtlijn biedt kansen voor retailbeleggingen

Herziening Pensioenfondsenrichtlijn biedt kansen voor retailbeleggingen

in VBA Journaal door

Het vertrouwen in ons pensioensysteem blijkt tanende. Dit kan worden opgemaakt uit reacties in consumentenprogramma’s op televisie op het (voorgenomen) korten (ook wel afstempelen genoemd) door pensioenfondsen, maar ook uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Tijd voor één wettelijk erkende beroepsorganisatie

Tijd voor één wettelijk erkende beroepsorganisatie

in VBA Journaal door

De individualiseringstrend die zich vele jaren geleden heeft ingezet in de Nederlandse samenleving begint in toenemende mate ook de financiële positie te raken van het individu. We zien dit bijvoorbeeld terug bij de pensioenen waar vroeger 70% van het eindloon de norm was terwijl dat inmiddels is verlaagd tot 70% van het middelloon. En met een verdere inperking van het Witteveenkader zal zelfs dit niveau door veel werkenden niet worden gehaald.

Abonneer op onze nieuwsbrief