Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap
741 resultaten
Tijd voor één wettelijk erkende beroepsorganisatie

Tijd voor één wettelijk erkende beroepsorganisatie

in VBA Journaal door

De individualiseringstrend die zich vele jaren geleden heeft ingezet in de Nederlandse samenleving begint in toenemende mate ook de financiële positie te raken van het individu. We zien dit bijvoorbeeld terug bij de pensioenen waar vroeger 70% van het eindloon de norm was terwijl dat inmiddels is verlaagd tot 70% van het middelloon. En met een verdere inperking van het Witteveenkader zal zelfs dit niveau door veel werkenden niet worden gehaald.

Is Minimum Volatility ook minimaal risico?

Is Minimum Volatility ook minimaal risico?

in VBA Journaal door

Minimum Volatility (MV) aandelenstrategieën hebben over de afgelopen decennia laten zien dat met minder risico hogere rendementen kunnen worden behaald dan voorheen werd verondersteld. Dit druist in tegen het klassieke waarderingsparadigma dat een hoger rendement alleen door middel van het nemen van meer risico bereikt kan worden.

Red-Blooded Risk The Secret History of Wall Street

Red-Blooded Risk The Secret History of Wall Street

in VBA Journaal door

Veel boeken over risicomanagement staan vol met formules waarmee risico tot één getal kan worden teruggebracht. Het managen van risico’s behelst echter veel meer dan alleen het meten van risico’s.

Beleggingsadvisering: huidig risicodenken en kostenstructuren zijn een barrière voor centraal stellen van het belang van de klant

Beleggingsadvisering: huidig risicodenken en kostenstructuren zijn een barrière voor centraal stellen van het belang van de klant

in VBA Journaal door

Wat zijn de doelstellingen van een klant ten aanzien van zijn vermogen en hoe zorgt de adviseur ervoor dat er een redelijke kans is dat het gewenste resultaat wordt bereikt? Banken, vermogensbeheerders en ook de toezichthouder AFM doen veel moeite om te zorgen dat de klant bij deze vraag zo goed mogelijk wordt geholpen.

Onbeheerst modelrisico veroorzaakt onherroepelijke schade!

Onbeheerst modelrisico veroorzaakt onherroepelijke schade!

in VBA Journaal door

Financiële instellingen kunnen niet zonder modellen. Modellen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het vaststellen van de gewenste asset allocatie, het berekenen van (valuta) exposures en het waarderen van beleggingen. Modelrisico is het risico dat suboptimale of verkeerde besluitvorming plaatsvindt als gevolg van een onjuiste werking van een model of het gebruik van een verkeerd model, met financiële en/of reputatie impact als consequentie.

Beslissen onder Modelonzekerheid - Solvency II

Beslissen onder Modelonzekerheid - Solvency II

in VBA Journaal door

Dit artikel onderzoekt de impact van een nieuwe regelgeving voor verzekeraars, Solvency II, welke waarschijnlijk van kracht is vanaf 2015. Onder Solvency II wordt per risico, zoals rente-, tegenpartij-, operationeel en verzekeringsrisico, een verplicht aan te houden kapitaal vastgesteld. Dit kapitaal, wat niet in aandelen en dergelijke belegd mag worden, moet zorgen voor voldoende buffer wanneer de marktomstandigheden veranderen, maar ook wanneer achter blijkt dat een model of zijn parameters niet kloppen.

De financiële sector uit evenwicht: de oplossing is nog ver weg

De financiële sector uit evenwicht: de oplossing is nog ver weg

in VBA Journaal door

Wereldwijd is de financiële sector in een diepe crisis geraakt. Na de jarenlange expansie sinds 1983 en vooral ook na de zeer snelle groei tussen 2003 en 2008 waren de verhoudingen volledig uit evenwicht. Het omvallen van Lehman in de herfst maakte duidelijk hoe kwetsbaar en onevenwichtig het financiële systeem was geworden. In de jaren voorafgaand aan dit faillissement raakte de werking van de financiële sector door een aantal factoren verstoord.

Hedging Longevity Risk A case study analysis of hedge effectiveness

Hedging Longevity Risk A case study analysis of hedge effectiveness

in VBA Journaal door

Longevity risk has jumped to the forefront of pension risk management in recent years, as changing actuarial assumptions and low interest rates have placed additional stress on the funding ratios of pension plans.

De gevolgen van Solvency II voor beleggen in bedrijfsobligaties

De gevolgen van Solvency II voor beleggen in bedrijfsobligaties

in VBA Journaal door

Het Solvency II-raamwerk heeft grote gevolgen voor het vereiste kapitaal dat verzekeraars moeten aanhouden voor hun beleggingen in bedrijfsobligaties. Omdat een verzekeraar het renterisico vaak onafhankelijk beheert ten opzichte van haar verplichtingen, richten wij ons in dit artikel uitsluitend op het kapitaal voor credit-spreadrisico.

Ultimate forward rate: The way forward?

Ultimate forward rate: The way forward?

in VBA Journaal door

In de huidige Solvency II voorstellen voor Europese verzekeraars wordt de rentecurve voor de waardering van de verplichtingen voor langere looptijden geëxtrapoleerd met behulp van de zogenaamde “ultimate forward rate” (UFR)-methodiek. Deze methodiek wordt de komende tijd ook ingevoerd voor Nederlandse pensioenfondsen. We geven een overzicht van de werking van de UFR-methodiek en gaan in op de mogelijke voor- en nadelen van deze aanpak.

Veranderingen in risicomanagement voor de uitvaartverzekeraar

Veranderingen in risicomanagement voor de uitvaartverzekeraar

in VBA Journaal door

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, zijn solvabiliteitseisen gemeengoed op het gebied van risicomanagement voor verzekeraars binnen de Europese Gemeenschap. In de jaren negentig werden de eisen grondig herzien met de invoering van richtlijnen onder Solvency I. Door kapitaal te eisen van ten minste 4% van de technische voorziening werd een niet-risico gewogen leverage ratio ter grootte van 25 gedefinieerd.

Tijdige aanvaarding als stap vooruit bij het EMIR-trauma

Tijdige aanvaarding als stap vooruit bij het EMIR-trauma

in VBA Journaal door

Iedereen verwerkt een traumatische ervaring op zijn eigen manier. De Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross beschrijft in haar boek On Death and Dying vijf fasen die de meeste mensen doorlopen om na een dergelijke ervaring weer tot rust te komen. Dit zijn: (1) ontkenning, (2) protest of boosheid, (3) onderhandelen, (4) depressie en (5) aanvaarding.

Regulering van de financiële sector: gevolgen voor de welvaart en de maatschappelijke verhoudingen

Regulering van de financiële sector: gevolgen voor de welvaart en de maatschappelijke verhoudingen

in VBA Journaal door

Een paar weken geleden woonde ik een gastcollege bij van mijn Nyenrode-collega Paul de Blot sj. Paul is een inmiddels 88 jarige jezuïet die college geeft over business spiritualiteit. Dat klinkt zweverig, maar dat is het volstrekt niet. De kern van zijn betoog was dat je zonder bezieling voor wat je doet, geen zaken kunt doen. Dat was les één.

Abonneer op onze nieuwsbrief