Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap
737 resultaten
jan dobber: ‘er is nog ruimte voor prijsverbetering’

jan dobber: ‘er is nog ruimte voor prijsverbetering’

in VBA Journaal door

Even googelen op Jan Dobber levert weinig op. Hij opereert in stilte. Hij heeft geen relatie met de gelijknamige Jan Dobberschool in Haarlem. Jan Dobber was directeur van het beurshandelsbedrijf Optiver. Dit bedrijf is in 1986 opgericht. Toen was het nog een klassieke market maker op de optiebeurs. Dat is nu anders. Op de website van Optiver staat: ‘Today, we are one of the leading international proprietary trading firms, employing more than 550 employees worldwide.’

Four lessons for institutional investors regarding high-frequency trading

Four lessons for institutional investors regarding high-frequency trading

in VBA Journaal door

Financial markets worldwide have changed dramatically in recent years due to technological improvements. Not long ago, the majority of the stock market volume was executed manually on the exchange floor through hand signaling and shouting. Nowadays, most orders are executed at great speed by fully automated systems.

Cees vermaas: van beurs met it systeem naar it systeem met een beurs

Cees vermaas: van beurs met it systeem naar it systeem met een beurs

in VBA Journaal door

Cees Vermaas is sinds juni 2010 de CEO van NYSE Euronext Amsterdam. Zijn CV maakt duidelijk wat voor bedrijf een beurs tegenwoordig is. Anders dan zijn voorgangers heeft hij geen loopbaan in de financiële sector doorlopen. Hij studeerde technische bedrijfskunde in Den Haag en maakte daarna carrière in de ICT. Hij werkte tot en met 2001 bij Getronics en CMG en trad per 2002 in dienst bij de beurs.

Finding alpha the search for alpha when risk and return break down

Finding alpha the search for alpha when risk and return break down

in VBA Journaal door

In “Finding Alpha” betoogt Eric Falkenstein dat het nemen van meer risico bijna nooit gepaard gaat met een navenant hoger rendement. Theoretische modellen die wel een positieve relatie tussen risico en rendement impliceren, zoals het Capital Asset Pricing Model (CAPM), verwijst hij daarmee naar de prullenmand.

Het land der tussenpersonen

Het land der tussenpersonen

in VBA Journaal door

‘’Yet whilst the sea is the Dutchman’s enemy, it is also his provider and the – the ‘shaper’ of his ingenuity. Had nature blessed us with high, fertile ground like our neighbours, what need to invent the Amsterdam Bourse, the Joint Stock Company and our empire of middle-men? (p.136)’’

Meer waardering voor onderpand Hoe onderpand de waarde van derivaten bepaalt

Meer waardering voor onderpand Hoe onderpand de waarde van derivaten bepaalt

in VBA Journaal door

Toen in de zomer van 2007 duidelijk werd dat er zeer grote problemen bestonden met subprime hypotheken in de Verenigde Staten, leidde dat binnen de kortste keren tot een wereldwijde liquiditeitscrisis. Onzeker over elkaars kredietwaardigheid bleken banken niet langer bereid elkaar geld te lenen, of alleen tegen ongekend hoge rentes.

Momentum en reversal: 20 jaar later

Momentum en reversal: 20 jaar later

in VBA Journaal door

Ongeveer twintig jaar geleden kwam de positie van het Capital Asset Pricing Model (CAPM) onder druk te staan. Niet alleen publiceerden Fama en French (1992, 1993) hun invloedrijke artikelen waarin de rol van beta als enige verklaring voor verschillen in verwachte aandelenrendementen werd aangevallen, maar er verschenen ook talloze artikelen die patronen in aandelenrendementen documenteerden die het CAPM niet kon verklaren. Inmiddels is er veel gebeurd op dit gebied.

jan dobber en Cees vermaas: van hoekman naar alternatief platform

jan dobber en Cees vermaas: van hoekman naar alternatief platform

in VBA Journaal door

De wereld van de beurzen is snel aan het veranderen. Als je door het beursgebouw van architect Jos Cuypers op Beursplein 5 loopt, dan voel je nog de sfeer van vroeger. Glas in lood, mooie bakstenen en een statig trappenhuis. De sigarenrook hangt bij wijze van spreken nog in de nissen waar de handelaren vroeger hun orderbonnetjes invulden.

The Fundamental Index A Better Way To Invest

The Fundamental Index A Better Way To Invest

in VBA Journaal door

In dit boek houden Robert Arnott en zijn collega’s van Research Affiliates een krachtig pleidooi voor het beleggen conform zogenaamde fundamentele indices. Hun kernargument hiervoor is dat een traditionele, marktwaardegewogen index per definitie te veel gewicht toekent aan overgewaardeerde aandelen en te weinig gewicht aan ondergewaardeerde aandelen, en dat dit kan worden opgelost door indexwegingen niet te baseren op de...

Neue Kombinationen: Schumpeter en de crisis

Neue Kombinationen: Schumpeter en de crisis

in VBA Journaal door

In 1883 werden twee economen geboren, die tot op de dag van vandaag hun stempel drukken op de manier waarop in de economische wetenschap wordt gedacht: Keynes en Schumpeter. De verschillen tussen beide economen zijn op het eerste gezicht groot. Keynes analyseerde vooral de vraagkant van de economie. Hij waarschuwde voor de nadelige effecten van vraaguitval. Tijdens een crisis was het aan de overheid om actief beleid te voeren met het doel een deflatoire spiraal tegen te gaan.

Vernieuwde regelgeving private equity: effectief of contra-productief?

Vernieuwde regelgeving private equity: effectief of contra-productief?

in VBA Journaal door

Op 11 november vond de Ronde Tafel bijeenkomst, gehouden door de Werkgroep Private Equity, plaats in het kantoor van de VBA op Beursplein 5. Deelnemers aan de discussie afkomstig uit de diverse betrokken “beroepsgroepen” gaven hun mening over recente ontwikkelingen in de private equity industrie, met name met betrekking tot regelgeving en governance.

The Currency Exchange Fund: innovatie is in beweging blijven

The Currency Exchange Fund: innovatie is in beweging blijven

in VBA Journaal door

In Amsterdam huist een uniek fonds dat onlangs met succes de afronding van de eerste fase van haar ontwikkeling heeft kunnen vieren. The Currency Exchange Fund N.V. (TCX) had in 2007 haar first close en is commercieel gestart in februari 2008.

IMQubator: Innovation in seeding Hedge Fund Managers

IMQubator: Innovation in seeding Hedge Fund Managers

in VBA Journaal door

Innovation is a word often used to grab the attention of prospective investors. However, the actual benefits to investors, expressed in riskreward terms, of being innovative are sometimes less easy to describe. Why? Because evaluating new investment strategies requires other skills and tools than evaluating those with a long track record.

Abonneer op onze nieuwsbrief