Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap
737 resultaten
Langleven risico: lang leve het afdekken?

Langleven risico: lang leve het afdekken?

in VBA Journaal door

Aan het einde van de opera “de zaak Makropulos” door Janáˆcek bekent de hoofdpersoon, de beroemde zangeres Emilia, dat zij al meer dan 300 jaar leeft. Zij heeft al die jaren een tovermiddel gebruikt. Echter gedreven door eenzaamheid en pijn besluit zij met het langlevenmiddel te stoppen en de verlossing van een natuurlijke dood te zoeken. Vlak voor haar sterven geeft ze de toverformule nog aan Kristina, haar bewonderaar.

Een levenlang pensioen?

Een levenlang pensioen?

in VBA Journaal door

Eind 2008 publiceerde het CBS nieuwe sterftecijfers die een hogere levensverwachting laten zien. Pensioenfondsen moesten die nieuwe cijfers van DNB verwerken in hun verplichtingen per eind 2009, wat leidde tot een daling van dekkingsgraden met enkele procentpunten en in veel gevallen tot een hogere premie. Mede hierdoor realiseren pensioenfondsen zich steeds meer dat er onzekerheid bestaat rond de levensverwachting.

Beleggen op de golven

Beleggen op de golven

in VBA Journaal door

Veer, Gerhard ter & Peter Vermeulen, Beleggen op de golven. Een studie naar vijf golven in de economie met twee beleggingskaarten: illustratie van twee visies op de toekomst, (Antwerpen/Apeldoorn, 2010). ISBN 978-90-441-2360-9.

Waarderen van garanties in life-cycle unit-linked contracten: een risicoanalyse

Waarderen van garanties in life-cycle unit-linked contracten: een risicoanalyse

in VBA Journaal door

Verzekeraars leggen de laatste jaren veel nadruk op de marktwaardering van de verplichtingen, om meer inzicht krijgen in de balansrisico’s. Veranderende regelgeving, zoals IFRS 4 fase II en Solvency II, versnelt dit proces.

The Equity Risk Premium and parameter uncertainty

The Equity Risk Premium and parameter uncertainty

in VBA Journaal door

The design of the financial set-up of a pension fund relies heavily on the financial parameters, most notably the discount rate for pension liabilities and the expected return on assets. It is therefore important to all stakeholders that the parameters are chosen in the best possible way. For Dutch pension funds, these parameters are bounded by legal guidelines.

Het toezicht op pensioenbeleggingen kan beter

Het toezicht op pensioenbeleggingen kan beter

in VBA Journaal door

De VBA wil het toezicht op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen verbeteren. Dat maakten Hans de Ruiter en Niels Kortleve duidelijk toen zij op 22 februari het rapport “Toezicht op Pensioenbeleggingen” aanboden aan Jean Frijns, voorzitter van de commissie die minister Donner adviseerde over het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en aan Dirk Broeders, projectleider evaluatie FTK bij DNB.

FTK en rentegevoeligheid: een voorstel voor een nieuwe rentetoets

FTK en rentegevoeligheid: een voorstel voor een nieuwe rentetoets

in VBA Journaal door

Commissie Don (parameters), Commissie Goudswaard (toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen) en Commissie Frijns (beleggingsbeleid en risicobeheer). Het is overduidelijk, dat het Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen (FTK) en het pensioenstelsel in zijn algemeenheid ter discussie worden gesteld. Met een opgebouwd pensioenvermogen in Nederland dat het BBP overtreft is dat niet verwonderlijk.

Optimale asset allocatie op korte en op lange termijn

Optimale asset allocatie op korte en op lange termijn

in VBA Journaal door

Pensioenfondsen streven ernaar om de ingelegde pensioenpremies zo te beleggen dat uiteindelijk waarde- en/of welvaartsvaste pensioenen kunnen worden uitgekeerd. Het beleggingsbeleid was dan ook decennialang vooral op de lange termijn gericht.

Diversification and the Inefficiency of the Market Cap Portfolio

Diversification and the Inefficiency of the Market Cap Portfolio

in VBA Journaal door

Equity indexation using Market Cap-weighted portfolios appears so natural to investors today that it is easy to forget that indices have not always been considered as central to the investment process. The size of asset under management which are benchmarked to Market Cap Weighted indices has grown enormously over the last thirty years,...

A Colossal Failure of Common Sense

A Colossal Failure of Common Sense

in VBA Journaal door

A Colossal Failure of Common Sense: The Inside Story of the Collapse of Lehman Brothers; Lawrence G. McDonald en Patrick Robinson, uitgever: Random House Inc. 2009, ISBN: 978-0-307-58833-3.

Soft commodities: food for thought!

Soft commodities: food for thought!

in VBA Journaal door

Duurzaam of verantwoord beleggen – we gebruiken de termen door elkaar – heeft een grote vlucht genomen in de laatste jaren. De commissie duurzaam beleggen van de VBA ziet een verschuiving van discussies over beleid, uitsluitingen en de waarde van duurzaam beleggen naar het daadwerkelijk integreren van duurzaamheid in de beleggingsanalyses. De commissie heeft dan ook geïnventariseerd over welke onderwerpen er op beleggingsgebied meer informatie nodig is.

Prudentieel en gedragstoezicht: tegengestelde belangen?

Prudentieel en gedragstoezicht: tegengestelde belangen?

in VBA Journaal door

Een van de belangrijkste veranderingen in het financiële toezicht bestond uit de invoering van het gedragstoezicht in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw. In deze bijdrage zal ik stil staan bij een aantal consequenties van het gedragstoezicht in relatie tot de institutionele inkadering.

Risk Management in de wereld van Minsky

Risk Management in de wereld van Minsky

in VBA Journaal door

De belangrijkste strategische afweging van iedere financiële instelling behelst het verhogen van rendement op kapitaal versus het inperken van de risico’s voor de diverse stakeholders. Toch kan de uitkomst van dit proces binnen een kapitalistisch systeem grote amplitudes in de economie en zelfs zeer schadelijke instabiliteit niet voorkomen. Ook de anticyclische retoriek van de overheid en regelgeving heeft in de geschiedenis uitgewezen eerder procyclisch uit te pakken.

Abonneer op onze nieuwsbrief