Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap
734 resultaten
Knowledge management in asset management firms

Knowledge management in asset management firms

in VBA Journaal door

An asset manager’s business model is in essence a fiduciary model: all efforts are focused on wealth creation for its clients. Although the output can be measured in physical monetary units, the asset management process itself is highly dependent on data, information and knowledge. Better still, most asset managers claim to exert specific knowledge as a result of which clients will benefit in terms of better performance.

Liability Hedging Real Estate

Liability Hedging Real Estate

in VBA Journaal door

This publication presents the results of a research on real estate as a potential liability hedge for Dutch pension funds. Regulation (nFTK) causes the need for pension funds to implement Liability Driven Investment and to find liability hedging investment strategies. Current Liability Driven Solutions offered in the market all have their drawbacks; either they are too costly or not yet available on a large scale.

Laag risico aandelen prima geschikt voor lange termijn belegger

Laag risico aandelen prima geschikt voor lange termijn belegger

in VBA Journaal door

Sinds kort staat het onderzoek naar de performance evaluatie van aandelen met een laag risico versus aandelen met een hoog risico opnieuw in de belangstelling.2 Volgens de theorie (CAPM) zouden effecten met een laag risico een lager rendement moeten hebben en effecten met een hoog risico een hoger rendement.

Lessen van de huidige financiële crisis

Lessen van de huidige financiële crisis

in VBA Journaal door

Het is altijd een hachelijke zaak om lessen te trekken uit een historische gebeurtenis die nog niet beëindigd is en waarvan de precieze afloop dus ook nog niet vaststaat. Niettemin is het wel mogelijk om een tussentijdse balans op te maken. Dit artikel beoogt een analyse te maken van de huidige crisis op de financiële markten. Feitelijk gaat het om drie crises: een kredietcrisis, een liquiditeitscrisis en een solvabiliteitscrisis.

Hybride bescherming-De case van het Rabobank Pensioenfonds

Hybride bescherming-De case van het Rabobank Pensioenfonds

in VBA Journaal door

Voor een pensioenfonds met een hoge solvabiliteitsbuffer en sterke sponsor zoals het Rabobank Pen­sioenfonds (RPF) geldt dat ‘gebruikelijke’ marktfluctuaties maar ook grote koersdalingen in één markt geen directe bedreiging voor het fonds vormen. Dergelijke marktbewegingen kunnen goed worden opgevangen door de buffers in het fonds zelf of het beperkt bijspringen van de sponsor in combinatie met het korten op de indexatie.

130/30 investing: just another hype or here to stay?

130/30 investing: just another hype or here to stay?

in VBA Journaal door

By following a long-only investment approach, traditional investment funds can only benefit from rising stock prices. A new generation of funds, popularly known as 130/30 funds, aims to achieve superior returns by having the additional flexibility of selling short unattractive stocks, which enables them to turn falling share prices into additional positive returns.

Investing in Cat Bonds

Investing in Cat Bonds

in VBA Journaal door

Catastrophe bonds (cat bonds) are a relatively new but fast growing and attractive investment opportunity. Cat bonds are designed to transfer insurance risk resulting from extremely large and costly natural catastrophes from (re)insurance companies to the capital markets in return for a risk premium. In addition to the attractive expected return, another main benefit of cat bonds is the lack of correlation with other asset classes.

Mergers and Acquisitions in the Dutch Stock Market

Mergers and Acquisitions in the Dutch Stock Market

in VBA Journaal door

In this study, we examine the Dutch mergers and acquisitions market for the ten-year period 1997-2006. This study only includes cases where the target company was quoted on the Dutch stock exchange. On average in the 20 days before the announcement of a takeover, targets outperform the market by 5.4%, while on the day of the announcement the stock enjoys an additional premium of 14.7%, resulting in a compounded total premium of 20.9%.

Overspannen Verwachtingen in de Nederlandse IPO markt

Overspannen Verwachtingen in de Nederlandse IPO markt

in VBA Journaal door

Uit diverse nationale en internationale onderzoeken blijkt dat beursintroducties aanvankelijk beter renderen dan het marktgemiddelde, maar dat hun beurskoers op de lange termijn achterblijft. In dit artikel wordt onderzocht of dit koerspatroon verklaard kan worden door overoptimistische verwachtingen bij beleggers ten tijde van de beursgang.

Dividend beleggen: meer waarde dan ‘value’

Dividend beleggen: meer waarde dan ‘value’

in VBA Journaal door

Een focus op hoog dividendrendement wordt vaak gezien als ‘value’ strategie. De consistente bovengemiddelde rendementen, die de dividendstrategie op lange termijn behaalt, kunnen echter maar deels door ‘value’ worden verklaard. Ook na correctie van andere veel naar voren gebrachte verklaringen, zoals het ontbreken van Japan en informatie technologie, behaalt de dividendstrategie een significante positieve alpha.

Het nut van risicodeling bij beschikbare premieregelingen

Het nut van risicodeling bij beschikbare premieregelingen

in VBA Journaal door

Pensioenregelingen veranderen. De laatste jaren is veel aandacht besteed aan de risico’s die pensioenregelingen met zich meedragen, met als gevolg dat een groot aantal regelingen is aangepast.

Convergentie in risicomanagement bij financiële instellingen

Convergentie in risicomanagement bij financiële instellingen

in VBA Journaal door

Risicomanagement heeft zich de afgelopen jaren zowel bij banken, verzekeraars als pensioenfondsen sterk ontwikkeld. In dit artikel gaan we in op die ontwikkelingen en vergelijken we banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Enerzijds zien we dat de verschillende instellingen veel voortgang hebben geboekt en van elkaar hebben geleerd.

Balansmanagement op weg naar doelmatig pensioenfondsbeheer

Balansmanagement op weg naar doelmatig pensioenfondsbeheer

in VBA Journaal door

De gemakkelijke tijden voor pensioenfondsen zijn vervlogen. De veranderingen in wetgeving en toezicht bezorgen bestuurders handen vol werk, terwijl de ontwikkelingen op de financiële markten leiden tot heftige bewegingen in de dekkingsgraden.

Abonneer op onze nieuwsbrief