Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap
734 resultaten
Risicobeheersing onder Fair Value

Risicobeheersing onder Fair Value

in VBA Journaal door

Pensioenfondsen en verzekeraars zullen door de aankomende wijzigingen in de verslagleggingregels en het financiële toezichtskader hun verplichtingen op fair value basis dienen te waarderen. Ten opzichte van de huidige vaste rekenrente waarderingsmethoden, zal bij fair value waardering met name het zichtbare renterisico voor deze instellingen sterk toenemen.

De eigenschappen van gediversificeerde hedge fund portefeuilles

De eigenschappen van gediversificeerde hedge fund portefeuilles

in VBA Journaal door

Investeerders die van plan zijn te gaan beleggen in hedge funds staan voor een aantal moeilijke beslissingen. In welke hedge fund strategie ga ik beleggen? Kies ik voor een individueel fonds of voor een gediversificeerde hedge fund portefeuille?

Gevolgen marktwaardering verplichtingen op beleid pensioenfondsen

Gevolgen marktwaardering verplichtingen op beleid pensioenfondsen

in VBA Journaal door

Op dit moment wordt bij pensioenfondsen veel onderzoek gedaan naar de beleidseffecten van het waarderen van pensioenverplichtingen op basis van marktwaarde. Deze benadering wordt ook wel de “fair value” van de pensioenverplichtingen genoemd.

Z-scores bedrijfstakpensioenfondsen 1999-2003 geanalyseerd

Z-scores bedrijfstakpensioenfondsen 1999-2003 geanalyseerd

in VBA Journaal door

Alle bedrijfstakpensioenfondsen voldoen weer aan de z-score toets over 1999-2003. Dit in tegenstelling tot de resultaten over 1998-2002, waar 2 “uitvallers” werden vastgesteld. Een belangrijke conclusie op basis van de analyses van die cijfers was dat er met grote kans meer uitvallers zouden volgen over de periode 1999-2003.

Inleiding ALM thema nummer

Inleiding ALM thema nummer

in VBA Journaal door

Zoals elders in dit Journaal al aangestipt, organiseerde de werkgroep ALM van de VBA op woensdag 21 januari 2004 een VBA conferentie over het onderwerp Asset & Liability Management op marktwaarde. In dit ALM themanummer van het VBA Journaal worden enige artikelen gepresenteerd naar aanleiding van genoemde conferentie.

Pensioenfonds: een zero-sum game of een positive-sum game?

Pensioenfonds: een zero-sum game of een positive-sum game?

in VBA Journaal door

Marktconforme ALM is gebaseerd op de toepassing van financieel-economische principes. Het concept ‘economische waarde’ staat hierbij centraal. De economische waarde van een pensioenfonds op enig moment is gelijk aan de waarde van het belegd vermogen.

Terug naar de toekomst

Terug naar de toekomst

in VBA Journaal door

Wat is eigenlijk marktconforme ALM? Is er ook nietmarktconforme ALM? Als je de deskundigen beluistert, hoor je ze alleen praten over marktconform, maar uit het feit dat er zoveel over gepraat wordt, mag je wel afleiden dat er inderdaad ook zoiets is als niet-marktconforme ALM. Weten we precies het verschil en gooien we met het badwater het kind niet weg?

Meten met marktwaarde, kans of bedreiging

Meten met marktwaarde, kans of bedreiging

in VBA Journaal door

Op 21 januari jl. organiseerde de VBA commissie Portfolio Management een drukbezochte themadag over het onderwerp ALM op marktwaarde. Gezien de grote belangstelling voor de presentaties en de actualiteit van het onderwerp heeft de redactie van het VBA Journaal besloten om de sprekers te vragen een bijdrage voor dit themanummer te schrijven. Daarin belichten zij in het verlengde van de lezingen het thema ALM op marktwaarde vanuit diverse invalshoeken.

De marktwaarde van beleggingsopties

De marktwaarde van beleggingsopties

in VBA Journaal door

Indexerings- en premiebeleid als sturingsmiddel hebben veel waarde voor een pensioenfonds. Ook het beleggingsbeleid heeft duidelijke invloed op de waarde voor de verschillende stakeholders. In dit artikel wil ik vooral ingaan op de invloed van het beleggingsbeleid voor de verschillende participanten en de houdbaarheid van een pensiondeal1,2.

Deflators: An Introduction

Deflators: An Introduction

in VBA Journaal door

This article discusses the use of deflators for the valuation of financial contracts like insurance policies and pension plans. Many of such contracts contain option features. For example, several life insurance policies contain rate of return guarantees. Pension funds typically aim for full indexation of the benefits to price inflation, but in scenarios where inflation is extremely high or the funding ratio is low, indexation can be reduced or skipped altogether.

Onafhankelijke banken geven betere aandelenadviezen

Onafhankelijke banken geven betere aandelenadviezen

in VBA Journaal door

Succesvolle beleggers worden dubbel beloond. Ze genieten van het spel én de knikkers. Een koor van banken staat klaar met analisten en aandelenonderzoek om de belegger terzijde te staan. Voor hen is beleggen een kunde en afgaande op de pertinentie van hun adviezen geen kunst. Die claim wordt door wetenschappers betwist.

Bijlage Voorbeeld vergelijking rebalancing en “nFTK”-dynamische strategie

Bijlage Voorbeeld vergelijking rebalancing en “nFTK”-dynamische strategie

in VBA Journaal door

In deze bijlage werken we een simpel voorbeeld uit van een pensioenfonds met een initiële asset allocatie met 50% in aandelen en 50% in obligaties. De beleggingshorizon is 10 jaar. Verondersteld wordt dat de rendementen op obligaties jaarlijks 4% zijn (en niet fluctueren).

De prijs van korte termijn zekerheid

De prijs van korte termijn zekerheid

in VBA Journaal door

Momenteel wordt in Nederland gewerkt aan een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (nFTK). Dit toetsingskader legt een groot gewicht bij de korte termijn solvabiliteitstoets. Deze toets luidt in termen van de nominale verplichtingen en is stringent.

Abonneer op onze nieuwsbrief