Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership
Reset filters
734 results
Liability driven investments: an active fixed income approach

Liability driven investments: an active fixed income approach

in VBA Journaal door

In this article we will explore the subject of liability driven investments (LDI). FTK regulation in the Netherlands, changes in internal accounting rules (IAS 19) and insurance regulation (Basle II and Solvency II) will force pension funds and insurers to focus on how well their assets are set to meet their liabilities rather than only on asset appreciation. Here, we will talk about the impact on pension funds, but the same problems also face insurance companies.

Voorspellen op basis van Kondratieff

Voorspellen op basis van Kondratieff

in VBA Journaal door

De Russische econoom Nikolai Kondratieff wordt beschouwd als de ontdekker van de lange golven in de economie. Ofschoon zijn cycli formeel beginnen bij de industriële revolutie, blijken vaste patronen van 40 tot 60 jaar zich al eeuwen in het economische en maatschappelijke leven voor te doen. Niet alleen op de economie, maar daarmee samenhangend ook op de financiële markten laat de Kondratieff cyclus zich voelen.

Renterisico voor pensioenfondsen

Renterisico voor pensioenfondsen

in VBA Journaal door

De nieuwe regelgeving voor pensioenfondsen bevat een sterke prikkel om de duration in de beleggingsportefeuille substantieel op te voeren, om zodoende de mismatch met verplichtingen te verkleinen. De solvabiliteitsontwikkeling met betrekking tot de nominale verplichtingen gemeten over een relatief korte periode van één jaar staat centraal bij deze nieuwe regels. Als we die twee uitgangspunten loslaten volgt echter een genuanceerder beeld.

Terugblik 2024: een tweeluik

Terugblik 2024: een tweeluik

in VBA Journaal door

Het VBA Journaal bestaat twintig bewogen jaren. In die tijd deden zich vier essentiële mondiale ontwikkelingen voor.

History of Hedge Funds

History of Hedge Funds

in VBA Journaal door

In an investor survey published by a consultancy firm in March 2000, a European chief investment officer (CIO), asked whether his organisation currently invested in hedge funds, was quoted saying: ‘No, we don’t! It is completely obvious that hedge funds don’t work. We are not a casino.’1 The survey was published at the peak of the equity bull market.

Kwantitatief Beleggen: Een Historisch Overzicht en een Handleiding voor de Toekomst

Kwantitatief Beleggen: Een Historisch Overzicht en een Handleiding voor de Toekomst

in VBA Journaal door

De beleggingswereld heeft de laatste decennia fundamentele wijzigingen ondergaan. Terwijl in het verre verleden enkel het persoonlijke inzicht en talent van de vermogensbeheerder als essentieel voor succes werd beschouwd, heeft het beleggingsproces en de systematiek ervan recent erg aan belang gewonnen. Dit heeft geleid tot het omschrijven van sommige beheerders als ‘kwantitatief’.

20 jaar VBA Journaal: een redactionele terugblik

20 jaar VBA Journaal: een redactionele terugblik

in VBA Journaal door

Gedurende het twintigjarig bestaan van het VBA Journaal is er veel veranderd. Piet Stephan, de eerste hoofdredacteur, heeft het blad met de heren Polder en Pot opgezet in 1984. Doel was om door middel van het VBA Journaal een discussieplatform te creëren door en voor de vereniging.

A Critical Perspective on 20 Years of Academic Finance Research

A Critical Perspective on 20 Years of Academic Finance Research

in VBA Journaal door

The editorial board of the VBA Journaal thought it might be interesting for its readers to do some interviews with people who have been active participants in academic research on finance and investments over the past 20 years (or part there of), and who have experience in both the academic and money management world.

Corporate Governance: A Review of the debate in the Netherlands and empirical evidence on the link with financial performance

Corporate Governance: A Review of the debate in the Netherlands and empirical evidence on the link with financial performance

in VBA Journaal door

Larry Summers of Harvard University once said “In the history of the world, no one ever washed a rented car”. Apparently people behave differently depending on whether they are the owner or the fiduciary. This notion is the foundation of the agency theory and goes back to the writings of Adam Smith.

Van Hegel tot RAROC De schoksgewijze ontwikkeling van Risk Management de afgelopen 20 jaar

Van Hegel tot RAROC De schoksgewijze ontwikkeling van Risk Management de afgelopen 20 jaar

in VBA Journaal door

In een recent artikel schrijft Chris Culp dat de opkomst van risk management technieken te vergelijken is met de eerste wereldoorlog: die oorlog was verre van onontkoombaar, maar door enkele omstandigheden die samenvielen ontplofte het kruid in Sarajevo en volgde wat de Engelsen nog steeds The Great War noemen.

Institutional Money, Sector and Dollar Effects on the Dutch AEX Index

Institutional Money, Sector and Dollar Effects on the Dutch AEX Index

in VBA Journaal door

The Amsterdam Exchanges Index (AEX), the main index of Euronext Amsterdam, produced a tremendous performance in the period from December 1987 to August 1998 relative to the MSCI World Index. The cumulative outperformance in that period was 165%, which is equal to an annual compounded average of 9.5%.

Tactische Asset Allocatie: Eigentijds vermogensbeheer en nieuw elan voor TAA

Tactische Asset Allocatie: Eigentijds vermogensbeheer en nieuw elan voor TAA

in VBA Journaal door

Dit artikel, het eerste uit een serie van twee, is bedoeld om inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van tactische asset allocatie (TAA) als beleggingsinstrument. Het gebruik van TAA als onderdeel van het beleggingsproces is aan verandering onderhevig en niet altijd eenduidig te definiëren.

Hoe driftig is volatiliteit?

Hoe driftig is volatiliteit?

in VBA Journaal door

In tegenstelling tot wat de efficiënte markthypothese poneert, houden beleggers zich sinds het bestaan van financiële markten bezig met de vraag of het mogelijk is door het volgen van bepaalde beleggingsstrategieën de performance van een belegging te verbeteren. Gedurende het afgelopen decennium zijn waarschijnlijk maar weinig menselijke activiteiten zo grondig bestudeerd als het kopen en verkopen van aandelen.

Subscribe to our newsletter