Association of Investment Professionals in the Netherlands
My membership
Reset filters
737 results
HEDGE FUND MANIA Some Words of Caution

HEDGE FUND MANIA Some Words of Caution

in VBA Journaal door

Hedge funds are on their way to become the next big thing in investment management. New funds start every day, hedge fund marketing is intensifying and many institutional investors are showing interest. However, hedge fund investing is not without complications. It is therefore important for investors to understand what hedge funds are and especially what they are not. This article gives some background information and provides some critical comments in the process.

Het achtste lustrum van de VBA

Het achtste lustrum van de VBA

in VBA Journaal door

Op 31 mei jongstleden vierde de Vereniging van Beleggingsanalisten haar veertigjarig bestaan met een symposium en een feestelijk diner. De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe hoofdkantoor van ABN AMRO te Amsterdam, waarbij Asset Management van de Bank deze heugelijke dag als sponsor financieel ondersteunde.

De plaatsbepaling van hedge funds binnen een pensioenfondsportefeuille

De plaatsbepaling van hedge funds binnen een pensioenfondsportefeuille

in VBA Journaal door

Hoewel hedge fund strategieën de laatste jaren worden gepresenteerd als een noviteit in het panta rei aan beleggingsvormen, dateert het eerste hedge fund reeds uit 1949. Alfred W. Jones zocht in die tijd naar een manier om de skill van de portefeuillemanager te kunnen scheiden van de ontwikkeling van de markt.

Prestatiemeting van Beleggingsfondsen

Prestatiemeting van Beleggingsfondsen

in VBA Journaal door

De prestaties van beleggingsfondsen worden door de beleggers nauwlettend gevolgd. Het meten van die prestaties kan op velerlei manieren.Vaak wordt voor de besprekingen de methode van Jensen gebruikt. Die methode vergelijkt een performance van een beleggingsfonds met die van een benchmark, veelal een index. 

Exchange Traded Funds ETF’s

Exchange Traded Funds ETF’s

in VBA Journaal door

Equity markets have gone through remarkable change since stocks were invented hundreds of years ago. Since 1940, mutual funds gave investors a practical way to diversify their holdings and achieve professional asset management. With the advent of modern portfolio theory, index funds emphasized risk management and lowered investment management and transaction costs. And along the way, financial derivatives came to the foreground, giving investors flexibility in achieving their equity exposure.

VBA opleiding nieuwe stijl

VBA opleiding nieuwe stijl

in VBA Journaal door

Bij het verschijnen van dit artikel zullen de eerste RBA’ers ‘nieuwe stijl’ binnen enkele maanden de VU/VBA-opleiding verlaten. Reden om eens terug te blikken wat er van de doelstellingen en verwachtingen van de nieuw ingeslagen weg terecht is gekomen.

Technische Analyse, Bootstrapping en Data-snooping

Technische Analyse, Bootstrapping en Data-snooping

in VBA Journaal door

Technische analyse, het voorspellen van aandelenkoersen op basis van historische koerspatronen, is al sinds jaar en dag het onderwerp van discussie tussen de academische wereld en de financiële praktijk. Analisten gebruiken al meer dan een eeuw koersgrafieken om informatie over vraag- en aanbodverschuivingen in de markt af te leiden.

Indexleningen bij pensioenfondsen

Indexleningen bij pensioenfondsen

in VBA Journaal door

De verplichtingen van een pensioenfonds zijn sterk afhankelijk van de inflatie. Door te beleggen in indexleningen zijn ook haar bezittingen afhankelijk van de inflatie en kunnen risico’s worden gereduceerd.

Valuing Wall Street

Valuing Wall Street

in VBA Journaal door

Stel, de wereld kent twee markten waar dezelfde titels worden verhandeld. Op de ene markt kost een eenheid de helft van hetgeen men op de andere wil betalen. Wat doet een rationeel mens? Die arbitreert tot beide prijzen gelijk liggen.

Subscribe to our newsletter