Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap
742 resultaten
“Een voor allen, allen voor een”

“Een voor allen, allen voor een”

in VBA Journaal door

In deze editie van het journaal staat de hogere rente-omgeving centraal. Dat deed mij denken aan het antwoord dat ik recentelijk gaf op de vraag welke ontwikkeling het meest van invloed zal zijn op risicodragende beleggingen.

Bescherming van de dekkingsgraad tegen marktschokken in de transitieperiode

Bescherming van de dekkingsgraad tegen marktschokken in de transitieperiode

in VBA Journaal door

Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) ingegaan waardoor Nederlandse pensioenfondsen voor een overgang staan van het huidige FTK naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen kunnen hierbij kiezen voor de solidaire pensioenregeling (SPR) of de flexibele pensioenregeling (FPR).1 In de overgang naar het nieuwe contract zal kapitaal worden toegewezen aan de deelnemers. Bij deze toewijzing wordt onder meer rekening gehouden met het al opgebouwde pensioen, compensatie voor de doorsneepremie en het opbouwen van de solidariteitsreserve in de SPR of de risicodelingsreserve in de FPR. De transitie dient voor 1 januari 2028 plaats te vinden.

Monetary Policy Transmission – Theory & Practice

Monetary Policy Transmission – Theory & Practice

in VBA Journaal door

Since the beginning of 2023, investors have been timing the first rate cut of central banks. Central banks’ mantra is “we are data-dependent”. This implies that their next policy steps depend fully on the information incoming data will provide. Inflation numbers have come down substantially, but with strong wage pressure and healthy profit margins, the last miles back to target could prove difficult. At which point is policy restrictive enough? When is the transmission mechanism of monetary policy properly working and how long does it take to observe the intended effect on inflation? Is central bank policy already too tight for too long, and should one lift their hedging ratios before it is too late? Or will the last miles of inflation prove to be more sticky and should we wait with overweighting interest rate sensitive assets? This essay covers the theoretics of monetary policy transmission and studies the current transmission of ECB’s policy in the European economy.

Collateral Management in the current scenario of higher interest rates

Collateral Management in the current scenario of higher interest rates

in VBA Journaal door

Collateral management is a different game since 2022, in its July 2022 meeting, the European Central Bank (ECB) decided to increase its three key interest rates by 50 basis points (0.5%): the interest rate on the main refinancing operations, the interest rate on the marginal lending facility, and the interest rate on the deposit facility (ECB, July 2022). This measure surprised the market with its magnitude, but not with its direction, as the growing inflation in the eurozone demanded a complete change in monetary policy. This event also marked the beginning of a series of consecutive increases that have reshaped financial markets, signaling the end of an era informally known as the ‘free money era.’

Betere investeringsuitkomsten met impact

Betere investeringsuitkomsten met impact

in VBA Journaal door

Het is een vaak terugkerende vraag van investeerders. Kan ik met duurzaamheidsdoelstellingen nog steeds voldoen aan mijn fiduciaire verantwoordelijkheden? En met dat laatste wordt vooral gedoeld op de financieel-economische uitkomsten, want voor wat betreft de duurzaamheidsdoelstellingen mogen we uitgaan van een positieve uitkomst, als de intenties en processen goed zijn. Hoewel net als bij financiële doelstellingen, ondanks goede intenties en processen, ook bij duurzaamheidsdoelstellingen de uitkomsten kunnen tegenvallen.

Vernieuwd ethisch leiderschap in beleggen

Vernieuwd ethisch leiderschap in beleggen

in Externe publicatie door

Klantbelang voorop! Ontdek de impact van de aangescherpte CFA-ethieknormen op beleggingsprofessionals. De normen spelen een cruciale rol in het winnen van het vertrouwen van klanten en in het bevorderen van efficiënte kapitaalmarkten in een steeds veranderende maatschappij.

Finding our feet in a world of AI

Finding our feet in a world of AI

in VBA Journaal door

If you were in AI in Financial Services in 2023 it was a wild ride. Whereas AI was a tough sell in previous years; executives didn’t see the value, and readily cited explainability, or untested outcomes as a reason not to pursue the technology. Machine learning was quietly being used by quants and hedge funds, but mainstream financial services were asleep at the wheel. Then, OpenAI launched ChatGPT, and the world literally changed overnight, suddenly budgets were open, and expectations were sky high!

The current state of AI for investment management

The current state of AI for investment management

in VBA Journaal door

When OpenAI released ChatGPT in November 2022 it created a wave of excitement around artificial intelligence (AI) among the general public, media, and across industries worldwide. Such generative AI models (also called generative large language models or LLM) have sparked a new race in the tech world regarding who has the best AI offering. On one hand, the Microsoft-OpenAI partnership was leading the way with incorporating generative AI into many applications, while other big firms like Google were stepping up with their own AI tech in the form of BARD. More recently, open-source versions of generative AI such as Meta’s Llama are surging in popularity, because they enable end-users to finetune generative AIs for their own specific applications without the massive cost and data required to train a generative AI from scratch.

Artificial Intelligence: Do the Advantages Outweigh the Risk?

Artificial Intelligence: Do the Advantages Outweigh the Risk?

in VBA Journaal door

Artificial Intelligence (AI) and its profound manifestation in ChatGPT are rapidly transforming the financial landscape, providing financially savvy investors with a trove of opportunities while introducing a set of unique risks and challenges. The integration of AI in finance is not just a fleeting trend; it is a seismic shift reshaping how decisions are made, risks are managed, and opportunities are seized.

Smart Sustainability: How Artificial Intelligence helps to enrich Sustainable Investing

Smart Sustainability: How Artificial Intelligence helps to enrich Sustainable Investing

in VBA Journaal door

In the dynamic domain of investment management, a discernible paradigm shift is underway, compelling practitioners to reassess traditional approaches within an evolving landscape. Central to this evolution are dynamics that extend beyond customary metrics, prompting investment managers to synthesize considerations at the intersection of technological advancement and ethical responsibility. Against the backdrop of market adaptability to transformative forces, astute managers find themselves positioned at a juncture where exploration of emerging technologies converges with a conscientious appraisal of broader societal and environment imperatives.

Demographics Unravelled: How Demographics Affect and Influence Every Aspect of Economics, Finance and Policy

Demographics Unravelled: How Demographics Affect and Influence Every Aspect of Economics, Finance and Policy

in VBA Journaal door

Mensen vormen de kern van elke economie. Hun gedrag als consumenten en werknemers is economisch veel relevanter dan hun aantal of leeftijd. Dat is het paradigma van Amlan Roy, in zijn boek uit 2021: “Demographics Unravelled: How Demographics Affect and Influence Every Aspect of Economics, Finance and Policy”.

De sombermansen en de optimisten

De sombermansen en de optimisten

in VBA Journaal door

Tijdens een etentje met vrienden ontstond vorig jaar een verhitte discussie over ChatGPT, dat toen net gelanceerd was. Er waren twee kampen: de sombermansen die in ChatGPT de ondergang van het kritische denken zagen, de doodsteek voor de creativiteit, het einde van vele mooie beroepen. Aan de andere kant zaten de techoptimisten – waar ik mezelf toereken – die van een mooie toekomst droomden waarin ChatGPT de saaie routineklusjes overneemt waardoor er meer tijd overblijft voor het diepe en echt creatieve denkwerk. Het werk zou alleen maar leuker worden, de wereld mooier. De sombermansen lachten schamper over zoveel naïeve onnozelheid. De techoptimisten wezen er fijntjes op dat de grammofoon de musicus niet werkloos had gemaakt en de digitale camera de fotograaf niet overbodig.

AI: Augmenting investment insights with Simona Paravani-Mellinghoff

AI: Augmenting investment insights with Simona Paravani-Mellinghoff

in VBA Journaal door

We had the opportunity to engage in a discussion with Simona Paravani-Mellinghoff, Global Chief Investment Officer of Solutions at BlackRock Multi-Asset Strategies & Solutions, and Assistant Professor at the Faculty of Economics at Cambridge University where she teaches a course in AI applied to Finance. She spoke with us from BlackRock’s London office, delving into the integration of AI throughout investment management and its impact on the investment landscape.

Abonneer op onze nieuwsbrief