Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap
723 resultaten
Transacties in grondstoftermijncontracten leiden niet tot hogere voedselprijzen

Transacties in grondstoftermijncontracten leiden niet tot hogere voedselprijzen

in VBA Journaal door

Institutionele beleggers maken sinds het begin van deze eeuw gebruik van beleggingen in grondstoffen. Grondstoffen voegen inflatiegevoeligheid toe aan de beleggingsportefeuille en maken deze beleggingsportefeuille als geheel robuuster.

Seminar over greenwashing

Seminar over greenwashing

in VBA Journaal door

In november 2022 meldden Follow the Money en Investico dat duurzame fondsen ook beleggen in fossiele bedrijven. De term ‘greenwashing’ viel: je duurzamer voordoen dan je bent. Vrijwel tegelijkertijd deden de drie Europese toezichthoudende autoriteiten een oproep tot een ‘Call for Evidence’ met betrekking tot greenwashing, Het was ook het onderwerp voor het jaarlijkse seminar van de commissie Ethiek & Integriteit dat op 31 januari jl. plaatsvond. Het thema luidde: greenwashing, een klimaatvriendelijke vorm van witwassen? Tijdens een goed bezochte middag in het Rosarium in Amsterdam gingen vier sprekers en het publiek op zoek naar antwoorden op vragen als: wat is greenwashing precies en hoe kunnen we het voorkomen?

De lifecycle: 100 min leeftijd?

De lifecycle: 100 min leeftijd?

in VBA Journaal door

In het nieuwe pensioenstelsel gaan we naar een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. Voor ieder leeftijdscohort moet het beleggingsbeleid worden vastgesteld, hieruit volgt het beleggingsbeleid over het leven: de lifecycle. Maar hoe komen we tot deze lifecycle? Een vuistregel die vaak genoemd wordt is dat de blootstelling naar zakelijke waarden gelijk moet zijn aan ‘100 min de leeftijd’. Oftewel, een jongere van 30 belegd 70% in zakelijke waarden en iemand van 70 belegd 30% in zakelijke waarden. In dit artikel vergelijken we deze vuistregel met een vaste 50/50 mix en een geoptimaliseerde lifecycle. Voegt de extra complexiteit van een optimalisatie voldoende waarde toe, of volstaat een van de eenvoudigere lifecycles?

Controllability is dead. Long live responsibility!

Controllability is dead. Long live responsibility!

in VBA Journaal door

We have been asked to take a reflective stance towards risk management approaches and discuss one of the many myths and delusions. To start, it is important to say that all organizations and formulated goals are a mental construct. I mean: you are able to touch e.g. the office property, the desks, (if allowed) your colleagues, but you can neither touch the organization nor its goals. An organization is basically the aggregate of the behaviour and decisions of the individuals at a certain location, at a certain time. The organization exists in our minds and this makes that every organization reaps the benefits of, or gets hindered by the (mis-)understanding of the conscious and unconscious behaviour of its members.

Beleggingsovertuigingen en mythes

Beleggingsovertuigingen en mythes

in VBA Journaal door

Beleggers hebben voortdurend te maken met risico’s en onzekerheden en zijn misschien juist daarom op zoek naar ijkpunten en houvast. Door een aantal investment beliefs tegen het licht te houden, rijken wij de dolende belegger met dit voorjaarsnummer de helpende hand. De lat ligt daarbij hoog. Het doel is om een onderscheid te maken tussen waarachtige wetmatigheden en bruikbare vuistregels die de belegger in een gouden lijstje boven zijn bed kan hangen en dogma’s en mythes die ten onrechte worden aangehangen en maar beter kunnen worden afgedankt.

LET’S MEET! Marg Franklin

LET’S MEET! Marg Franklin

in VBA Journaal door

Marg Franklin, CFA, CEO and president of CFA Institute, visited the Netherlands in February 2023 to meet and greet CFA Society Netherlands members and key stakeholders in the industry. She also joined the celebrations which marked the five year anniversary of the CFA Society-VBA merger by sounding the gong at the Amsterdam Stock Exchange.

The CFA Research Challenge Benelux 2022-2023 has a winner!

The CFA Research Challenge Benelux 2022-2023 has a winner!

in VBA Journaal door

The organizers and the participants of the CFA Research Challenge Benelux were thrilled to hold the finals, once again, at the beautiful historic Euronext building. We are thankful to our gracious hosts at Euronext for giving students a glimpse of what life is like on a trading floor.

CFA Society Netherlands fosters an inclusive culture for a knowledgeable community

CFA Society Netherlands fosters an inclusive culture for a knowledgeable community

in VBA Journaal door

To become fully inclusive, most organizations need to transform their culture. As a starting point, this requires broadening the narrative to diversity of thinking and inclusion, to create shared purpose and meaning.

Wisdom of Crowds, James Surowiecki

Wisdom of Crowds, James Surowiecki

in VBA Journaal door

In deze editie van het VBA Journaal wordt op zoek gegaan naar mogelijke wetmatigheden of vuistregels die in onzekere tijden een houvast kunnen bieden. Ook boeken kunnen ons hierbij helpen. Wisdom of Crowds is zo een boek. In tegenstelling tot boeken die vaker in deze rubriek worden besproken, is dit niet een boek dat recent is uitgegeven. Gepubliceerd in 2004 en geschreven door financieel journalist, James Surowiecki, biedt het tijdloze karakter van de inhoud van dit boek de lezer een stevig houvast in deze tijd.

De invloed van inflatie op aandelen, obligaties en factoren

De invloed van inflatie op aandelen, obligaties en factoren

in VBA Journaal door

Inflatie is een belangrijk thema voor beleggers. Een veel voorkomende vraag is dan ook wat de impact van inflatie op beleggingsrendementen is. Uit psychologische studies weten we dat door ‘money illusion’ veel beleggers in nominale termen denken, en voorbijgaan aan reële rendementen. Echter, periodes van hoge inflatie zijn relatief zeldzaam over de recente jaren; de meeste beleggers hadden hoge inflatie tot eind 2021 nog nooit meegemaakt. Om de impact van inflatie te bestuderen wordt er in de praktijk vaak verwezen naar de jaren zeventig, de meest recente periode van hoge inflatie. Dit is slechts één observatie en daarom minder geschikt om conclusies op te baseren. Gelukkig zijn er in het verleden nog meer periodes aan te wijzen met hoge inflatie. Daarnaast kan het goed mogelijk zijn dat er na een periode van hoge inflatie, een periode van deflatie komt. Dit motiveert ons om in dit artikel een diepgaande analyse te doen naar de invloed van inflatie op de rendementen van aandelen en obligaties, maar ook op het rendement van de factoren Waarde, Momentum, Laag­risico, en Kwaliteit.

Vastgoed: heilige huisjes en overtuigingen

Vastgoed: heilige huisjes en overtuigingen

in VBA Journaal door

Naast een eigen taal en definities, kenmerkt vastgoed zich door een fors aantal credo’s (locatie…locatie…locatie), dogma’s (biedt inflatiebescherming) en mythes (vastgoed is duur). Als leden van de CFA Society Netherlands commissie vastgoed vonden de auteurs het tijd worden om een aantal van deze heilige huisjes en bijbehorende overtuigingen op eigen titel te beschrijven en een eerste score te geven voor het waarheidsgehalte van deze stellingen. De commissie nodigt hiermee iedereen uit om op dit artikel, dat bedoeld is als eerste aanzet tot dialoog, online te reageren en om met elkaar van gedachten te wisselen over deze thema’s en andere heilige huisjes in deze asset class. Het artikel eindigt met een kijk op de mogelijke

The X-Factor of Active Managers

The X-Factor of Active Managers

in VBA Journaal door

HOW MULTI-FACTOR MODELS CAN HELP SELECT CONSISTENTLY OUTPERFORMING EQUITY MANAGERS

Werk aan inclusiviteit, en diversiteit volgt!

Werk aan inclusiviteit, en diversiteit volgt!

in Externe publicatie door

Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in de beleggingsindustrie is noodzakelijk. Het leidt tot betere beleggingsresultaten, zorgt voor een prettiger werkklimaat en stelt beleggers in staat klanten én de maatschappij beter van dienst te zijn.

Abonneer op onze nieuwsbrief