Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap
723 resultaten
Hedge funds: fata morgana of heilige graal?

Hedge funds: fata morgana of heilige graal?

in VBA Journaal door

De laatste tijd wordt veel geschreven over de mogelijkheden van hedge funds om het rendement-risicoprofiel van een pensioenfonds te verbeteren. De hiervoor gebruikte analyses besteden doorgaans onvoldoende aandacht aan de problemen van historische datareeksen voor hedge funds, zoals survivorship bias, non-normaliteit en de nietlineaire verbanden met andere beleggingscategorieën.

Het achtste lustrum van de VBA

Het achtste lustrum van de VBA

in VBA Journaal door

Op 31 mei jongstleden vierde de Vereniging van Beleggingsanalisten haar veertigjarig bestaan met een symposium en een feestelijk diner. De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe hoofdkantoor van ABN AMRO te Amsterdam, waarbij Asset Management van de Bank deze heugelijke dag als sponsor financieel ondersteunde.

Prestatiemeting van Beleggingsfondsen

Prestatiemeting van Beleggingsfondsen

in VBA Journaal door

De prestaties van beleggingsfondsen worden door de beleggers nauwlettend gevolgd. Het meten van die prestaties kan op velerlei manieren.Vaak wordt voor de besprekingen de methode van Jensen gebruikt. Die methode vergelijkt een performance van een beleggingsfonds met die van een benchmark, veelal een index. 

Exchange Traded Funds ETF’s

Exchange Traded Funds ETF’s

in VBA Journaal door

Equity markets have gone through remarkable change since stocks were invented hundreds of years ago. Since 1940, mutual funds gave investors a practical way to diversify their holdings and achieve professional asset management. With the advent of modern portfolio theory, index funds emphasized risk management and lowered investment management and transaction costs. And along the way, financial derivatives came to the foreground, giving investors flexibility in achieving their equity exposure.

VBA opleiding nieuwe stijl

VBA opleiding nieuwe stijl

in VBA Journaal door

Bij het verschijnen van dit artikel zullen de eerste RBA’ers ‘nieuwe stijl’ binnen enkele maanden de VU/VBA-opleiding verlaten. Reden om eens terug te blikken wat er van de doelstellingen en verwachtingen van de nieuw ingeslagen weg terecht is gekomen.

Technische Analyse, Bootstrapping en Data-snooping

Technische Analyse, Bootstrapping en Data-snooping

in VBA Journaal door

Technische analyse, het voorspellen van aandelenkoersen op basis van historische koerspatronen, is al sinds jaar en dag het onderwerp van discussie tussen de academische wereld en de financiële praktijk. Analisten gebruiken al meer dan een eeuw koersgrafieken om informatie over vraag- en aanbodverschuivingen in de markt af te leiden.

Indexleningen bij pensioenfondsen

Indexleningen bij pensioenfondsen

in VBA Journaal door

De verplichtingen van een pensioenfonds zijn sterk afhankelijk van de inflatie. Door te beleggen in indexleningen zijn ook haar bezittingen afhankelijk van de inflatie en kunnen risico’s worden gereduceerd.

Valuing Wall Street

Valuing Wall Street

in VBA Journaal door

Stel, de wereld kent twee markten waar dezelfde titels worden verhandeld. Op de ene markt kost een eenheid de helft van hetgeen men op de andere wil betalen. Wat doet een rationeel mens? Die arbitreert tot beide prijzen gelijk liggen.

Abonneer op onze nieuwsbrief