Nederlandse Beroepsvereniging van Beleggingsprofessionals
Mijn lidmaatschap
737 resultaten
Dual-Duration Matching

Dual-Duration Matching

in VBA Journaal door

Liability-relative investment approaches are described in two major strands of the literature. The more general strand concerns surplus asset allocation, which adapts the mean-variance return-risk balancing notions of Markowitz efficient frontiers to include liabilities as an asset held short. And there is the cash-flow matching and duration-matching strand, exemplified by the many articles on this topic by Leibowitz (1992).

Het instapmoment voor het FTK – Een duivels dilemma

Het instapmoment voor het FTK – Een duivels dilemma

in VBA Journaal door

Volgens de huidige planning wordt voor pensioenfondsen per 1 januari 2007 het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) ingevoerd. Zoals bekend houdt dit onder meer in dat de verplichtingen niet meer op 4% worden verdisconteerd maar op een marktrente; meer specifiek, de rentetermijnstructuur die geldt op het moment van waardering.

Sustainability reporting

Sustainability reporting

in VBA Journaal door

This article gives an overview of developments in sustainability (also labelled corporate social responsibility) reporting, a topic that is of clear interest to investors. Retail social investors are looking for more information from companies through for example sustainability reports (Haigh, 2005).

De Huidige Aantrekkelijkheid van een Longpositie in Aandelenvolatility

De Huidige Aantrekkelijkheid van een Longpositie in Aandelenvolatility

in VBA Journaal door

In dit artikel wordt betoogd dat het op dit moment aantrekkelijk is een longpositie in te nemen in de beweeglijkheid van de aandelenmarkten. Deze be weeg lijkheid wordt volatility (volatiliteit) genoemd. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen realized volatility en implied volatility. Realized volatility heeft betrekking op het verleden en geeft de gerealiseerde beweeglijkheid over een bepaalde periode weer.

Economisch Kapitaalbepaling voor Operationeel Risico

Economisch Kapitaalbepaling voor Operationeel Risico

in VBA Journaal door

De financiële wereld ondergaat momenteel een kleine revolutie. Waar gedurende een lange periode iedere gerespecteerde bank naar buiten trad met de kwaliteit van zijn markt- en krediet risicomanagement, wordt de laatste jaren vooral gesproken over operationeel risicomanagement.

The economics of and trends in securities fraud class action litigation

The economics of and trends in securities fraud class action litigation

in VBA Journaal door

In the US, class action litigation has long been a common method for people to seek redress when they have been injured in a common manner by common defendants. This also applies to shareholders. In response to the many accounting scandals of the past five years, a large number of accounting-related securities class action lawsuits have been filed.

Grondstoffenaandelen: grondstoffen of aandelen?

Grondstoffenaandelen: grondstoffen of aandelen?

in VBA Journaal door

Beleggers raken steeds meer geïnteresseerd in grondstoffen als beleggingscategorie. Verschillende onderzoeken laten zien dat grondstoffen weinig samenhang hebben met traditionele beleggingen en bescherming bieden tegen stijgende inflatie. In de meeste onderzoeken die de voordelen van grondstoffen documenteren wordt gewerkt met termijncontracten.

Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek

Aandelensplitsingen in Nederland: een praktijkonderzoek

in VBA Journaal door

Beursgenoteerde ondernemingen wijzigen zo nu en dan de coupuregrootte van hun aandelen. Bij de meest gangbare variant daarvan zien we dat het aantal uitstaande aandelen wordt vergroot. We spreken dan van een aandelensplitsing. Het relatieve belang dat een afzonderlijk aandeel in de onderneming vertegenwoordigt, wordt als gevolg daarvan kleiner.

Een recept voor outperformance

Een recept voor outperformance

in VBA Journaal door

Beleggers zijn op zoek naar rendement. Nederland kent al meer dan een miljoen particuliere beleggers en wereldwijd zijn talloze professionele beleggers actief op de kapitaalmarkten. Hierdoor is het behalen van extra rendement geen sinecure. Volgens Fama (1970), de grondlegger van de efficiënte markthypothese (EMH), is het behalen van systematisch buitengewoon rendement alleen mogelijk met voorwetenschap. Buitengewoon rendement is gedefinieerd als het rendement dat resteert ná risicocorrectie.

Waar is de menselijke factor?

Waar is de menselijke factor?

in VBA Journaal door

Veel wetenschappers stellen zich al jarenlang de vraag of bedrijven die bovengemiddelde aandacht besteden aan hun medewerkers, het milieu en de samenleving, betere financiële resultaten behalen dan bedrijven die hier minder oog voor hebben2 . Hoewel er inmiddels veel signalen zijn dat extra aandacht voor deze aspecten van ondernemerschap het bedrijfsresultaat ten goede komen, is het debat zeker nog niet beslist.

Superioriteit aandelen wordt overschat

Superioriteit aandelen wordt overschat

in VBA Journaal door

Het totale rendement van aandelen overtreft dat van obligaties op de langere termijn aanzienlijk, maar de vraag hoe betrouwbaar het verleden is, krijgt nauwelijks aandacht. In deze bijdrage wordt een antwoord op deze vraag gegeven.

Bijdrage vanuit de commissie Investment Performance Measurement

Bijdrage vanuit de commissie Investment Performance Measurement

in VBA Journaal door

In een gemeenschappelijk persbericht van VBA en CFA Institute is in februari van dit jaar melding gemaakt van het verschijnen van een nieuwe versie van de Global Investment Performance Standards (GIPS). Deze nieuwe standaard, die de presentatie betreft van beleggingsresultaten van vermogensbeheerders aan hun potentiële cliënten, geldt per 1 januari 2006.

Management van renterisico en de indexatieambitie van Nederlandse pensioenfondsen

Management van renterisico en de indexatieambitie van Nederlandse pensioenfondsen

in VBA Journaal door

In de nieuw uiteengezette regels van DNB (De Nederlandsche Bank), het Financieel Toetsingskader (FTK), wordt van pensioenfondsen verwacht dat buffers op hun balans worden aangehouden, zodat (voorgeschreven) één-jaar stress scenario’s kunnen worden opgevangen. Daarbij hoeft geen rekening te worden gehouden met rechten die voorwaardelijk zijn.

Abonneer op onze nieuwsbrief